Örberga kyrka
Uppdaterad den 22 juli, 2008
Tillbaka


Örberga kyrka med sitt långhus och västtorn med utanpåliggande
trapptorn som uppfördes för över 800 år sedan
ögst uppe på en vidsträckt kulle strax väster om Vadstena tronar sedan 1110-talet Örberga vackra kyrka. Härifrån har man haft en
fantastisk utsikt ut över Vättern i väster och östgötaslätten i öster. Kyrkan är byggd av kalksten, men inne i tornet kan man se att man försökt efterlikna kvaderstenar genom att med mursleven göra ett mönster med mer rätvinklig form än de stenar som finns i väggen.


Kalkmålningarna är från medeltiden

 

Tillbaka

Kanske det mest intressanta med kyrkan är tornet med sina utanpåliggande trapptorn, liknande de som finns på Husaby kyrka vid Kinnekulle. Tornets överdel ersattes efter ett blixtnedslag år 1750 av dagens trevånings tornspira.

Under tornets golv som f.ö. ligger under marknivån har man påträffat tre gravar, troligen s.k. patronusgravar som tillhörde de som en gång lät uppföra kyrkan som sin privata gårdskyrka. Uppifrån ett rum i tornet har man haft en god överblick över vad som timade nere i kyrkan, utan att själva kunna ses av någon annan än prästen.

Kyrkans äldsta delar är tornet och långhuset medan koret fick sin korsform omkring 1250, dvs mer än halva kyrkan kom att utgöras av koret! Dessförinnan har kyrkan förmodligen haft ett kor som varit smalare än långhuset och som avslutning varit försett med en absid.


En av de båda trapporna i tornet,
sannerligen inte lätta att gå i...


Innan valven slogs omkring år 1400 kunde man se takstolarna nerifrån kyrkorummet

 

Tillbaka

Vid kyrkan har man funnit en stenkistegrav från 1000-talet vilken ca 200 år senare kom att återanvändas för en vuxen och ett barn. Kistan var dekorerad med runslingor vilket anses peka på att det funnits en stavkyrka liknande den som finns i västgötska Hedared.


På den stora kyrkogården står detta medeltida hus som troligen använts till att förvara det tionde som man beslutat om på ett ting i västgötska Askubeck år 1200

Kanske var det här i denna byggnad som Den heliga Birgitta bodde då hon på väg från sitt Ulvåsa till det söderut liggande Alvastra kloster övernattade här i Örberga en bit in på 1300-talet?


Långt senare kom byggnaden för tiondet att övergå till att fungera som
sockenmagasin, och idag används den som pilgrimshärbärge

 


Utsikt mot Vadstena klosterkyrka och slott från vägen som leder upp till Örberga

 

En dryg halvmil söderut ligger Herrestad kyrka och i norr finner man Nässja kyrka.
Örberga och Nässja i Dals härad tillhörde under medeltiden
båda Aska härad.


Index över kyrkorna


Se en karta över Östergötland

 

Källor:
Örberga kyrka av Catherine Bonnier och Marian Ullén


s