Hedared stavkyrka
Uppdaterad den 24 september, 2008
Tillbaka


Hedared stavkyrka - en av världens 30 bevarade stavkyrkor

edared stavkyrka ligger mellan Borås och Alingsås och stod med säkerhet på plats i början av 1500-talet. Men stavkyrkan har förmodligen anor ända från den tid då kristendomen gjorde

sitt intåg i bygden, kanske redan runt 1000-talet.

Altartavlan är målad direkt på korväggen, och på den södra väggen finns den helige Franciskus avbildad. Dessa, jämte dopfunt, madonnabild, kors, processionsstavar och två altare är samtliga från medeltiden. Byggnaden är uppförd av omsorgsfullt huggna timmerstockar eller stavar, med en kraftig syllram i botten.


Interiörbild från stavkyrkan i Hedared, tagen uppifrån läktaren

Socknen nämns första gången år 1288 och stavkyrkan har haft minst en föregångare, något de romanska inventarierna som dopfunt och träskulpturer vittnar om. En medeltida kalk, krucifix, rökelsekar och ett litet resealtare med en sten infälld i en träplanka är också bevarade liksom ett processionskors, troligen från 1200-talets första hälft, med förgylld, ornerad kopparklädnad.


Altaret med processionskorset och den undre delen av
altartavlan som är målad direkt på korväggen

 

Tillbaka

Takbjälkarna från 1100-talet är återanvända. Kyrkogårdens rundade tomt har ett medeltida drag, så sannolikt stod den äldre kyrkan på samma plats.
Fram till år 1781 var kyrkan fönsterlös, med stampat jordgolv och en öppen takstol med ornerade takbjälkar och målade hammarband. Stavarna var av furu och ekplank och taket var täckt av spån. Portalen var rundbågad utan ornament och dörren var järnbeslagen.

Hedaredkyrkan är idag den enda kvarvarande i sitt slag i Sverige medan det tidigare funnits en stavkyrka i det närbelägna Vänga som årsringsdaterats till 1063-1065. Av världens 30 kvarvarande stavkyrkor är Hedared stavkyrka en, sedan finns det 28 st i Norge och en i England.


Fönstren togs upp år 1781


En annan typ av träkyrka kan ses i Tångeråsa några mil sydväst om Örebro, byggd ca 1220 i liggande, bilat timmer som täckts med spån. Även kyrkan i Älgarås är en medeltida träkyrka av liknande konstruktion.

 

Tillbaka

Biskop Vincentius

År 1506 var biskop Vincentius (Vincent Henningsson från Skara) på besök i Hedared varvid han utfärdade ett avlatsbrev. Denne Vincentius var en av de första som fördes ut och avrättades vid Stockholms blodbad år 1520.


Hedared menas ligga längs en s.k. Leylinje, utgående från Kinnekulle (läs mer under Ornunga).

 

En rekonstruktion av Hemse stavkyrka på Gotland,
till utseendet påminnande om engelska motsvarigheter

 

Läs en betraktelse över kyrkorna

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Labyrinten i Hedared


Labyrinten på Spisakullen

Labyrinten i Hedared ligger i utkanten av i en granskog ca 1,5 km österut från stavkyrkan. Konstruktionen är åtta meter i diameter och består av sex varv av stenar som är lagda i en spiralform. Ingången är belägen i norr. Ofta kallas dessa konstruktioner för Trojeborg eller Trägenborg, här i Hedared säger man Tröenborg. Det skall tidigare ha funnits ännu en labyrint någonstans i närheten. Läs om labyrinter.