Tångeråsa kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Tångeråsa kyrka är av Sveriges absolut äldsta bevarade träkyrkor

ångeråsa kyrka är belägen någon mil SV om Riseberga kloster. Långhuset uppfördes någon gång på 1340-talet medan koret tillkom
redan på 1290-talet. En stock som påträffats under golvet har daterats till ca år 1200. Två små glasmålningar från medeltiden tilldrar sig mycket uppmärksamhet där de sitter insatta i ett fönster.

Kyrkan är byggd av liggande, bilat timmer och är utvändigt täckt med spån som i vart fall här och var är från 1200-talet! MellanTångeråsa och Riseberga ligger Edsbergs 1100-talskyrka.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Skylt på platsen, uppsatt av kyrkorådet i Tångeråsa församling