Edsberg kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Edsberg kyrka
yrkan i Edsberg mellan Riseberga kloster och Tångeråsa vackra
träkyrka tillkom troligen vid mitten av 1100-talet. I kyrkan finns en
kolonn med ornament vilken tros komma från Riseberga och där tillhört det gårdskapell som man tror fanns på gården Riseberga århundradet före klostrets tillkomst. En av klockorna i tornet kommer även den från Riseberga. Sydportalen har en rikt dekorerad dörr och i kyrkan finns en medeltida dopfunt.

År 1650 tillkom en tillbyggnad på södra sidan. Byggmaterialet hämtades från klostret vid Riseberga som brunnit år 1546.

Sockenprästen i Edsberg var konfessor vid klostret och bodde på Riseberga.


Index över kyrkorna

Källa:
Lennart M Pettersson


s