Herrestad kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Herrestad kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor, uppförd ca 1112

errestad socken omnämndes första gången år 1208, belägen invid sjön Tåkerns norra strand någon knapp mil söder om staden Vadstena
och kyrkan i Örberga. Här låg då sedan 1000-talet både en stormansgård och en kungsgård, båda tillhöriga den stenkilska ätten. Dessa kom senare kom att övergå till den sverkerska och längre fram även den erikska ätten.
.

Tillbaka

Dess föregångare, en stavkyrka av trä lik den i Hedared, stod kvar till början av 1100-talet då dagens kyrka uppfördes. Någon gång strax efter år 1177 skänktes Herrestad till biskop Colo (Kol) i Linköping, den förste svenske biskop som gjort en pilgrimsfärd till Jerusalem där han också avled år 1196. I byn finns en källare från biskop Kols tid.

Någon mil åt sydväst ligger Väversunda kyrka

 


Jungfru Maria med Jesus, träskulptur från 1400-talet

 

Index över kyrkorna

Se en karta över Östergötland


Källor:
Herrestad kyrka av Ragnhild Boström och Jan Eriksson


s