Väversunda kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Väversunda rosaskimrande 1100-talskyrka
ocknen Väversunda mellan Ombergs östra fot och Tåkerns västra strand skrevs 1279 som Wewersundom och 1294 som Wæuarsundom.
Kyrkan uppfördes under senare halvan av 1100-talet, huruvida tornet redan då fanns på plats är osäkert. I kyrkan finns flera stenskärvor och andra fynd från vikingatid och framåt bevarade, bl.a. delar av gravmonument med runinskrifter.

Tillbaka

 


I vapenhuset förvaras det vackra locket till en gravkista från vikingatiden

 

 


Korvalvet slogs på 1300-talet, dessförinnan var det
förmodligen öppna takstolar som gällde

 

 

Tillbaka

Asmunds dörr

Den ursprungliga ytterdörren till Väversunda kyrka tillverkades av smeden Asmund (Asmuter, Amunder) vilket man vet eftersom han med runskrift signerade sitt verk med en plåt mitt på dörren. Här ser man tydligt hur vikingatidens och den nya kristendomens formvärldar blandades och levde i någon slags symbios under flera århundraden.Väversunda kyrkas ingångsport från 1100-talet, signerad i runskrift av Asmund
som också gjort dörrar till Värsås kyrka i Västergötland och Ströja kyrka på
Visingsö - intressant då han verkat i tre olika landskap.

 


Porten till Värsås gamla kyrka
i Västergötland


Asmuter gjorde dörr(en)

 

 

Någon mil åt nordost reser sig Herrestad kyrka.

 

Index över kyrkorna

Se en karta över Östergötland


Källor:
Väversunda kyrka av Hans Lundbergh