Uppdaterad den 21 juli, 2008
Tillbaka


Vikingatiden brukar av hävd sägas börja räknas från år 793 då vikingarna anfaller klostret på ön Lindisfarne i nordöstra England, men alltfler röster höjs för att flytta eran bakåt i tid

Tillbaka
400-tal
456-459 omtalas att "heruliska vikingar" anfaller och plundrar längs de västeruropeiska kusterna, ända ner till nordvästra Spanien
466-484 bosätter sig nordheruler i Loire i västra Frankrike där den västgotiske kung Euric härskar

Tillbaka
500-tal
515 anfaller danske kung Hugleik frankerna och dör
545 ca blev tre prinsar hämtade från "Sverige" för att styra över
(troligen) södra Jylland (Procopius)

Tillbaka
600-tal
625 ca båtgraven i
Sutton Hoo

Tillbaka
700-tal
737 ca Danevirke var påbörjat, en försvarsanläggning för den danska sydgränsen
750 ca handelsplatsen på Björkö i Mälaren grundlades
780 ca byggdes försvarsvallen Offas dyke som skar av Wales från Offas Mercia
789 ca kommer tre skepp från Höthaland mot
Wessex och slaktar sheriffen
-----
793 landsteg vikingar på Lindisfarne i Northumberland och plundrade klostret
795 plundras klostret i Jarrow söder om Lindisfarne
795 anfaller nordborna Orkneyöarna och Hebriderna

Tillbaka
800-tal
800 var Kaupang en stor norsk handelsplats
800 ca Hedeby grundades, kanske under danske kung Hemming
800 ca försvarsvallen Götavirke i Östergötland byggdes
801 plundras ön Iona på Skottlands västkust
810 härjar danskarna Friesland med 200 skepp
812 intas stora delar av Irland
826 Ansgar besöker en plats kallad Birka
830 ca Osebergsskeppet begravs
836 vikingarna grundlägger Dublin
841 Rouen i Frankrike plundras
844 anfalls Spaniens västkust
845 120 skepp anfaller och intar Paris - läs en 1800-talsskildring
845 går 600 danska skepp in i Elbe
860 svenske Gardar Svavarsson upptäcker Island
860 ca Färöarna befolkas av vikingar från Norge
860 anfaller vikingar Konstantinopel, nuvarande Istanbul
861 anfalls Pisa och staden Luna som man misstog för Rom
862 grundar svenske Rurik b.a. städerna Aldeigjuborg och Novgorod
866 lägger danskarna södra England under sig
867 danskarna intar York - Jorvik
869 seglar Björn Järnsida genom Gibraltar och in i Medelhavet
870 ca befolkas Island av vikingar från Norge
878 Danelagen blir till
879 etablerar Rurik Kiev som ett centrum för bosättningarna i Ryssland
885 belägras Paris
890 ca svenske(?) Oluf blir kung i Danmark

Tillbaka
900-tal
900 härjar vikingar runt Medelhavet
911 Gånge-Rolf (Rollo) får Normandie
920-930 danske Hardeknud krigar mot saxarna och försöker utrota kristendomen
930 bildas Thingvellir på Island
937 stred Egil Skallgrimsson i slaget vid Brunaburh på den anglosaxiska sidan
950 Harald Blåtand blir kung av Danmark
960 Harald blåtand kristnas och tros samma år ha organiserat jomsvikingarna
975 Sigrid Storråda gifter sig med Erik Segersäll
976 börjar ett nioårsblot i Uppsala
982 Grönland upptäcks
985 Harald Blåtand dör i Jomsborg, sonen Sven Tveskägg tar över makten
985 Erik Röde landstiger på Grönland
986 Sven Tveskägg blir kung av Danmark
991 betalar engelske kung Ethelred den första danagälden för att få slut på härjningarna
992 Egil Skallagrimson dör
994 seglar Sven Tveskägg på härnadståg till England
995 Olav Tryggvasson enar Norge
995 svenske kungen Erik Segersäll dör sotdöden

Tillbaka
1000-tal
1000 ca Leif Eriksson upptäcker Vinland (New Foundland)
1000 Island kristnas av Olav Tryggvason
1000 Slaget vid Svolder, Sven Tveskägg och Olof Skötkonung besegrar Olav Tryggvason
1013 Sven Tveskägg erövrar England tillsammans med sonen Knud
1014 norrmännens välde på Irland får sig en knäck i slaget vid Clontarf
1016 Knud den store återerövrar England
1020 ca Sigrid Storråda dör en stillsam död
1020 ca byggs Överbo stenkyrka i Västergötland
1026 Slaget vid Helge å. Anund Jakob och Olav den helige möter Knud den store i Skåne
1028 Knud den store erövrar Norge
1030 Slaget vid Stiklestad och Olav den heliges död
1034-1043 tjänstgjorde Harald Hårdråde som väring i det Bysantinska riket
1041 dör Ingvar den vittfarne i österled
1042 Magnus den gode enar Norge och Danmark
1047 blir Svend Estridsen kung i Danmark
1048 grundas Aslo - Oslo
1063 utkämpas Slaget vid Vänern där Stenkil möter en norsk här, men förlorar drabbningen
1066 Harald Hårdråde dör vid slaget vid Stamford Bridge, England
1066 slaget vid Hastings, Harold Godwinson möter Wilhelm erövraren
-----
1077 står Gökems kyrka klar

1084 nedtecknades den sista historien om ett blot (Blot-Sven)
1095-1098 anfaller
Magnus Barfot ön Man, Orkneyöarna och Hebriderna
1099 anlägger norske Magnus Barfot ett fäste på Kvaldinsö

Tillbaka
1100-tal
1100 står ett slag mellan
Magnus Barfot och Inge Stenkilsson i Fuxerna, Västergötland
1101 anfaller Magnus Barfot in i Västergötland
1101 dras gränserna mellan Danmark, Sverige och Norge
1102 plundrar Magnus Barfot på Orkneyöarna, Hebriderna, Skottland och Irland
1103 dör Magnus Barfot - "den siste vikingen" - på Irland
1103 bildas den nordiska ordensprovinsen Dacia, störst i den kristna världen

 


Tillbaka

Man brukar säga att vikingatiden tog slut i och med Slaget vid Hastings i England år 1066. Historikern Sven Rosborn menar emellertid att år 1103 egentligen skulle vara ett betydligt bättre val av årtal för ett skifte mellan vikingatid och medeltid, ty detta år kom biskop Ascer i det då danska Lund att bli ärkebiskop över hela Norden. I och med att den kristna kyrkan nu på allvar gjorde sitt intåg på den politiska scenen kom de nordiska samhällena att förändras radikalt - läs om biskoparna som kom med svärdet i hand...


Läs om vikingarna, deras skepp och hem


En vikingagrav, målad under den nationalromantiska eran

 

Tillbaka

ss