Gökhems kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gökhems kyrka, en av de absolut äldsta stenkyrkorna
yrkan i Gökhem väster om Falköping är den äldsta kvarvarande stenkyrkan i Sverige. Dateringar av timret gjorda av Alf Bråthen
pekar mot att kyrkan bör ha stått rest redan år 1077, så det är mycket möjligt att den stod här redan då den västgötske vikingakungen Håkan Röde regerade! Timret visade inga tecken på att vara återanvänt. En annan kyrka av avsevärd ålder är Göteve kyrka som ligger endast några km söderut.

Allra äldst är annars den märkliga stenkyrkan som stod i Överbo, strax intill den plats där Varnhems kloster senare skulle komma att uppföras. Denna kyrka har tillkommit allra senast år 1040, och troligen ändå lite tidigare. Den skånska Dalby kyrka som dock var dansk då den uppfördes under kung Svend Estridsens tid är från ca 1060.

(Svend Estridsen var för en tid gift med sin västgötska kusin Gunhild, något som dock kyrkan gick emot. Gunhild lär då enligt sägnen ha flyttat tillbaka till Sverige och startat ett kloster i Gudhem år 1052).


Tillbaka

Gökhem och Överkyrke

Gökhems sakristia och vapenhus är medeltida och har två medeltida dopfuntar. Den ena av dessa kommer troligen från Överkyrke (Överkyrka), en grannkyrka som låg endast ca 150 m österut från Gökhems kyrka. Man kan ju fundera över varför två kyrkor låg så nära varandra - de olika byggstilarna tyder på att Gökhems kyrka har haft en tysk influens medan Överkyrke pekar på den engelska kyrkan.Gökhems kyrka sydväst om Falköping är daterad till år 1077


Om Överkyrke har man funderat över huruvida den kan ha varit en gårdskyrka, något dess ringa storlek talar för. Överkyrke var i bruk från slutet av 1100-talet och en bit in på 1500-talet.Överkyrke - man kan undra varför två kyrkor låg så nära varandra?


Gökhems kyrka var en prebende, med vilket menas att den underhöll en munk eller kanik från Skara som då och då kom hit för att predika. En av de första prästerna var Benediktus som inleder den prästlängd som finns i sakristian.
I början av 1300-talet höjdes korets väggar samtidigt som de snidade takstolarna över långhuset tillkom. Mot slutet av samma århundrade förlängs långhuset och samtidigt tillkommer en valvbåge.

 

Tillbaka


Gökhems kyrka ser större ut på insidan än på utsidan...


Gökhems kyrka är berömd för sina valvmålningar varav några är målade av mäster Amund som också målade bl.a. Södra Råda kyrka i Värmland, nedbränd år 2001.

 

Tillbaka

 

Angående namnet Gökhem så menade P E Lindskog att platsen "i äldsta tider hetat Gauthem, Göthem, som sedan för mera lätthet i uttalet blifvit förändradt till Gökhem, men mera troligt är, att det härledes från Gök och hem".

Intill Gökhems kyrka finns en offerkälla kallad Sankt Magni källa vilken tyder på att här en gång varit någon form av hednisk kultplats.

En Thorer Ræfwær (Räv) från Gökhem var enligt Vidhemsprästen Västergötlands tredje lagman enligt dennes lagmanslängd.

 

Efter Oscar Montelius 1917

Halskrage från bronsåldern, funnen i Gökhem. I Gökhem
skall det ha funnits både en gånggrift och en hällkista.

 

År 1288 heter Gökhems sockenpräst Folke, ca 1334 nämns prästen Sigge Stenarsson / SD.

 

Källor:
Kyrkor runt Hornborgasjön
Gökhems kyrka av Viola Hernfjäll

 

Index över kyrkorna


Karta över Falköpingstrakten