Dalby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Dalby kyrka - Nordens äldsta kvarvarande stenkyrka
ordens äldsta kvarvarande stenkyrka är Heligkorskyrkan i Dalby, belägen endast någon mil öster om Lund. Den första stenkyrkan
menas ha varit S:t Clemens kyrka i Roskilde på 1030-talet, men möjligt är att Överbo kyrka vid västgötska Varnhem faktiskt tillkom ännu lite tidigare.

Dalby kyrka anses ha börjat byggas under den danske kungen Svend Estridsens tid, år 1060, alldeles invid dennes kungsgård. Den förste biskopen blev Egino som blev utsedd till ämbetet av den omstridde ärkebiskop Adalbert av den Hamburg-Bremska kyrkan. Kyrkan fick till en början två och en halv gårdar skänkta av kung Svend.

 

Tillbaka

Biskop Egino


Biskop Egino
 

Då biskop Henrik av Lund dör år 1066 flyttar biskop Egino av Dalby över till stolen i Lund. Därmed avbryts planerna på att anlägga en stor stiftsstad i Dalby som skulle ha blivit en motvikt mot kung Estridsens försök att skapa en egen, självständig kyrkoapparat.
Biskop Egino reste senare upp till Västergötland och hjälpte biskop Adalvard d.y. i Skara med missionsverksamheten, bl.a. planerades ett korståg mot hedningarna norr om Mälaren. Han skall också ha velat riva ett hednatempel, föreslaget till att ha varit antingen Ubsola, Gum eller Gudhem.
Om Egino skrev Adam av Bremen att "Han har kristnat folk som hittills varit avgudadyrkare, nämligen de barbarer som kallas blekingar".


 

Tillbaka

 


1100-talskyrkan sedd från sydväst

 


1200-talskyrkan

 

 


Utsikten från kyrkan är magnifik. Gräset markerar olika korbyggnationer. Här framför dagens kyrka men under den tidigaste kyrkans kor menas Harald Hen ha fått sin grav.

 

 


Kryptan i Dalby är egentligen en förhall från 1100-talets första hälft

 

 


En riddare till häst på kyrkans södra yttervägg

 

 

Tillbaka

Dalby kungsgård och kloster


Kyrkan och Augustinerklostrets huvudbyggnad vilken tidigare varit
platsen för den danske kungen Svend Estridsens kungsgård.
I förgrunden pågår ogräsrensning i den forna klosterträdgården.

Kungsgården i Dalby anses ha legat norr om och så gott som vägg i vägg med Dalby kyrka. Troligen fanns Svend Estridsens kungsgård redan då kyrkan påbörjades ca 1060, i annat fall har de uppförts samtidigt. Från kungsgården hade man en god blick bort mot Öresund där vikingaskeppen passerade förbi.

I början av 1100-talet kom kyrkan att omvandlas till en klosterkyrka tillhörande Augustinerorden. Klostret övertog även kungsgårdens byggnader och nyttjade dem fram till det att huvuddelen raserades någon gång på 1300-talet varefter nya byggnader uppfördes i dess ställen.
Klostret har brunnit vid minst ett tillfälle och kom även att fara illa under svenske Karl Knutssons härjningar i Skåne under 1450-talet. I samband med den danska reformationen indrogs Dalby kloster med alla sina jordar och hus in till den danska kronan.


Bakom kyrkan låg kungsgården. Kyrktornet från 1200-talet reste sig ursprungligen rakt upp från den västra ingången men är idag halverat efter att delvis ha rasat för länge sedan.

 

Några km österut ligger Hällestad där tre runstenar nämner vikingen Toke, stenar vilka en gång restes till minnen efter kämparna som inte flydde vid Uppsala.

 

Index över kyrkorna

Källor:
Statens Fastighetsverk
Foteviken