Borgen Raseborg i det svenska Finland
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka

Se också andra svenska borgar i Finland


Raseborg mot 1800-talets slut, före restaureringen som var klar 1893

et gamla svenska fästet Raseborg slott byggdes sannolikt under 1370-talet på order av Bo Jonsson Grip, omnämnt första gången i ett brev daterat år 1378. Därmed fick man ytterligare en stark befästning mellan borgarna i Åbo och Viborg.

Raseborg har varit är en typisk medeltidsborg av enklare slag som uppkommit under en lång byggnadstid, och någon motsvarighet lär inte finnas i Finland.
Ringmuren som uppfördes på de höga, släta klipporna har formen av en hästsko.
Till den egentliga huvudborgen hörde två förborgar, och hela anläggningen var då helt omgiven av vatten - se skissen nedan.
Uppförandet av det stora, runda tornet skedde förmodligen under den senare hälften av 1400-talet.
Under medeltiden låg bredvid borgen Tuna handelsplats, vilken senare kom att flyttas till kyrkbyn.

 


Foto: © Alex Goss från hans sida Northern Fortress

 

 


Plan över borgområdet från 1890-talet

 

Tillbaka

Strategisk betydelse

Raseborg har kanske främst varit av handelspolitisk betydelse. Fästet uppfördes i ett väl skyddat läge vid sydkusten, förmodligen för att kunna försvara svenska intressen gentemot den framgångsrika Hansastaden Reval, nuvarande Tallinn - se en karta.
Att borgen uppfattades som en viktig stödjepunkt pekar omständigheten att både danska och svenska trupper såväl som mer obestämbara sjörövarflottor under århundraden stred om herraväldet över borgen.


Det inre av Raseborg efter restaureringen för drygt 100 år sedan

 

Tillbaka

Karl Knutsson Bonde

Sin glansperiod upplevde Raseborg under 1400-talet, då Karl Knutsson Bonde fördrevs i flera omgångar och då höll hov i slottet.
Han hade innan han blev kung, åren 1442-1448, varit hövitsman på Viborg i Österland.

Karl valdes till Sveriges kung den 20 juni 1448, till Norges konung år 1449 fram till 1450.
Sedan avsattes han i Sverige 1457 varpå han reste till Danzig, återkallades som konung igen år 1464 men avsade sig kronan året därpå, 1465.
Sedan återkallades han ännu en gång år 1467, och nu stannade han som svensk kung fram till sin död på Stockholms slott 1470.

Kanske att det var Karl Knutsson som var först med att använda en fana med blå och gula färger, föregångaren till den svenska flaggan.
Den första bilden av en blå duk med ett gult kors är annars från ett landskapsvapen för södra Finland från 1550-talet.

 

 

Tillbaka

Hemming Gadh

På Galgbacken norr om borgruinen avrättades i december 1520 biskop Hemming Gadh i samband med att Kristian II gjorde upp med sina politiska motståndare - se Stockholms blodbad.
När sedan Gustav Vasa tog makten i Svea rike och Ekenäs 1528 blivit förvaltningscentrum i slottslänet förlorade Raseborg sin betydelse. Borgen övergavs på 1550-talet och låg öde i över 300 år.

 

År 1571 erhöll Ebba Lilliehöök Raseborgs grevskap i Finland för sig och sina söner, men besökte förmodligen aldrig borgen. Raseborgs slott togs ur bruk under 1550-talet och lämnades därefter åt sitt öde.
Allteftersom tiden gick hade lokaliseringen av Raseborg blivit allt sämre då vattnet pga landhöjningen drog sig tillbaka. Långt senare byggdes Helsingfors stad (1550) och Sveaborg för bl.a. samma ändamål.Kanske det var på detta slott som den blågula fanan vajade för första gången

Bildtack till Harri Blomberg