Roskilde
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Roskilde domkyrka som i sina äldsta delar är från 1100-talet, byggd på Harald Blåtands kyrka

edan de gamla vikingarna visste att sätta värde på Roskilde som en bra plats att bo på. Staden omnämns på mynt som slogs här under
kung Knud den store, och dessutom i ett engelskt dokument från så tidigt som år 1022 där namnet skrevs roscylde.

Här längst in i Roskildefjorden har man funnit flera vikingaskepp varav ett är det längsta skepp man någonsin funnit, 36 m långt, och ett som märkligt nog var byggt i de norska vikingarnas Dublin på Irland.

I början av 1000-talet anlades ett system med spärrar i farleden in till Roskilde, bl.a. tror man att fem skepp sänktes för att hindra insegling - om de nu inte var rester efter någon strid...


Bild från ett vykort
Två vikingaskepp på väg in mot Roskilde

 

Tillbaka

Den första stenkyrkan i Roskilde var S:t Clemens kyrka som byggdes på 1030-talet. Vikingar som finns begravda här i Roskilde är kung Harald Blåtand, detta i en tidig träkyrka som Harald enligt Adam av Bremen själv låtit bygga till den heliga trefaldighets ära, dagens domkyrka, och så Sven tveskägg som efter att ha dött i England av sjukdom först begravdes i Jorvik (York) men senare fick kvarlevorna flyttade hit till Roskilde.

Kanske var det till domkyrkan som den den västgötska Gunhild till Gudhem under 1000-talets mitt sydde bl.a. en mässkåpa. Gunhild var åren 1048-49 gift med kung Svend Estridsen som sedan 1074 ligger begravd här i Roskilde, men kyrkan som såg att de var för nära släkt upplöste äktenskapet.


På Roskilde kungsgård hölls år 1157 vad som skulle komma att kallas för Blodgillet då Svend Grathe lät mörda Knud Magnusson som troligen var gift med en dotter till Sverker d.ä.

Möjligen är danska drottning Margareta Fredkulla från Västergötland begraven i Roskilde. Från 1400-talet ökade intresset för att använda domkyrkan för kungabegravningar, idag vilar här 20 kungar och 17 drottningar, bl.a. unionsdrottning Margareta och Kristian I.

 

Tillbaka

Lejre


Lejre (Lethræ) avbildat på 1600-talet i Stephanius utgåva av Breves notæ et emendationes in Saxonem Grammaticum. A står som Harald Hildetands grav och H för Olai Olufshons grav vilket skulle kunna vara Osmund Olufsen (?) alternativt svenske Oluf (?)...


Lejre ligger någon mil sydväst om Roskilde. Här har man grävt fram en hallbyggnad från tidsperioden 700-1000 e Kr som var 48 meter lång och 11 meter bred, drygt 500 m².Båtformat långhus vid vikingaborgen Trelleborg vid Slagelse på Själland
som (förutom att det är mindre) till utseende är mycket likt Lejrehallen
som också hade stolpar på utsidan av hallens väggar


I Danmark berättar traditionen att ett skepp kom seglande till Lejre med guld, vapen och ett gossebarn ombord, en gåva lämnad av gudarna till folket. Pojken växte upp och blev kung Skjold som sedan styrde sitt kungarike från Lejre och hans efterkommande likaså, Sköldungaätten.


Karta över Danmark


Källor:
Vikingatidens ABC
Roskilde museum
Bildtack för långhuset till Mona och Lasse Norén, Västerås!