Medeltida Skarabiskopar 1014-1521
Uppdaterad den 26 september, 2008
Tillbaka

 

Thurgot
ca 1014 - 1030, vigd av den nye ärkebiskop Unwan av Hamburg-Bremen
Gotskalk
1030, kom från Ramelsloh sydost om Hamburg, tillträdde ej
Sigfrid junior
ca 1030 - ca 1050
Osmund (Astmunder)
1050-talet, dog ca 1070 i Ely i England
ca 1060 - 1064
Acilinus
1064, tillträdde ej
ca 1065 - ca 1068, egentligen biskop i Sigtuna 1064-79, men blev fördriven därifrån av hedningarna
Rodulvard
ca 1077 o 1081
Rikulf
ca 1094-1101
Hervard
ca 1100
Styrbjörn
död ca 1130
Ödgrim
ca 1130 - ca 1150, invigde Skara domkyrka ca 1150
ca 1150 - ca 1190, lät uppföra Björnabro vid Edsvära, tros ha varit befryndad med den Erikska ätten
Järpulf
ca 1190 - ca 1200, införde kyrkans tionde på ett ting i Askubæk år 1200
Jon Hyrne
ca 1201 - ca 1205
Bernhard
ca 1206 - ca 1216
ca 1219 - 1228- dog - dog på Uplandum, Kinnekulle, gravlagd i Varnhem
Stenar
troligen 1228 - 1238
Lars (I)
1240/41 - 1257
Valdemar
1258 - 1262
Ragvald
1262 - 1263
Ulf
1263 - 1267
Erik I
1267 - 1278
1278 - 1317, började uppföra Läckö 1298
Bengt (III) Johansson
1317 - 1321
Erik (II)
1321 - 1322
Peder Larsson
1322 - 1336
Gunnar Tynnesson
1337 - 1340
Sigge Jonsson
1340 - 1352, Vinstorpasläkten
Sigfrid Rotgeri
1352 - 1354
Lars (II)
1354 - 1356
Nils Siggesson
1356 - 1386
Rudolf av Mecklenburg
1387 - 1391, tillfångatogs vid slaget vid Åsle 1389
Torsten
1391 - 1404
Brynolf (II) Karlsson
1405 - 1424
Sigge Uddsson
1424 - 1435, Vinstorpasläkten
Sven Grotte
1436 - 1449, fick år 1439 Molla gård av Hallor Byarsson
Bengt (IV) Gustavsson
1449 - 1460, under Bengts landsflykt 1452 - 1457 administrerades stiftet av Peder Larsson (officialis sedis episcopalis)
Björn Månsson
1461/62 -1465, tillträdde ej
Hans Markvardsson
1465 -1478
Brynolf (III) Gerlaksson
1478 - 1505, troligen född i Lagmansered vid Koberg, förstärkte Läckö och Husaby borg samt Brunsbo - finns avbildad i Husaby kyrka
Vincent Henningsson
1505 -1520, en av de första som fördes ut och avrättades vid Stockholms blodbad 1520
Didrik Slagheck
1520 -1521, känd från Stockholms blodbad där han bestod Kristian II med råd om vilka som skulle avrättas för kätteri. Blev 1522 biskop i Lund men brändes på bål i Köpenhamn 1522.

 

Biskopar i Linköping, biskopar i Lund

Den äldre västgötalagens biskopslängd

 

 

Tillbaka

Biskoparna - med svärdet i hand

 

edeltidens katolska biskopar och präster verkar endast ha varit marginellt mer fromma än vad de värdsliga stormännen var. I sin egenskap av överhuvuden i sina respektive biskopsdömen hade de
egna borgar med tillhörande rytteri och fotfolk, och då det gällde att dra ut i strid verkar man inte ha haft några större samvetsbetänkligheter - förty att krig var något som genererade goda inkomster för biskopsstolen.

Vid slaget vid Fotevik år 1134 lär fem biskopar och ett sextiotal präster ha dödats under strid.

År 1185 ledde biskop Absalon i Lund sina trupper i Pommern. Hans efterträdare, brodern biskop Andreas, var i Estland från år 1206 där "han verkade för kristning" och år 1219 deltog han i slaget vid Lyndanis.

Biskop Thomas i Åbo stred tillsammans med Birger JarlNovgorodsk mark, förfalskade påvebrev och torterade folk till döds.

Mot slutet av 1200-talet hjälpte Jens Grand till med att gömma kung Erik Klippings mördare på Hunehals.

År 1506 meddelade biskop Ingemar i Växjö att många av hans män dödats eller sårats i strider i Småland vilket gjorde att han inte kunde sända mer trupp till Hossmo kyrka.

Linköpingsbiskopen Hemming Gadh ledde själv de trupper som anföll Kalmar slott och intog detsamma år 1510. Han svor som en borstbindare och var känd för att gärna besöka krogar och horhus.

 

Och de vanliga prästerna var inte bättre de - läs vad som beslutades vid Skänninge möte år 1248.

 

Tillbaka