Molla
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Molla kyrka från 1100-talet
olla har genom tiderna även benämnts som Mold, Muld och mull.
Byns kyrka från 1100-talet ligger vackert belägen högt uppe på
en kulle nedom vilken Nossan har sitt flöde efter att ha runnit upp i Borgstena några km söderut.

Lindskog: "..ganska väl belägen bredevid en sjö, öfver hvilkens ända är en träbro, som i längden knapt har sin like i landet. Wid Kyrkan, hvars ås är täckt med bly, har en Bethun och andre Riddersmän haft sina grifter".

År 1439 fick biskopen Sven Grotte Molla gård, belägen i Molla by, av en Hallor Byarsson med det villkoret att det årligen skulle hållas en minnesgudstjänst över honom i Molla k:a. - "till everldelig Själaavgift".

Tillbaka

 


Ett ovanligt grepp för att hålla ihop kyrkväggen då kyrkan
fått sprickor vid en jordbävning den 23:e oktober 1904.
Även kyrkan i Stora Mellby sprack denna dag.


Kyrkans yttertak var ursprungligen täckt med bly, vilket delvis fanns kvar så lång fram som till 1935. Detta var säkert till för att skydda byggnaden mot eld i orostider - bly på taket och sten i väggarna - en oslagbar kombination.
Denna kombination var tydligen mycket vanlig i Skåne en bit in på 1100-talet, varför man tror att det varit en skånsk byggmästare som uppfört kyrkan.

Annars finns det en sägen som berättar att det fanns en Fru på hemmanet Haga i Molla som hade en falskmyntarverkstad på ett näs i Mollasjön - Myntekullen. Hon greps på bar gärning och dömdes till döden, men benådades och fick till straff att egenhändigt täcka kyrkans tak med sin falskmyntarmetall.

Några km åt nordväst ligger Vesene.

 

Index över kyrkorna

 


I Molla by finns en mängd gravar och storhögar bevarade

 

Notering:
I ett brev författat på latin den 20 dec år 1350 (plats okänd) tillkännagav ägarna av skog i Molla att ett byte skett med Erik långe, i det att denne fått nyttjanderätt till skogslotten Notholm i Gäsene härad och att de fått samma förmån i dennes inägor i Mollungen i Gäsene härad.

Sigillanter var "Anundi Sture (Anund Sture), Magni Peterson, domini Asmundi, curati in Øhe, domini Andere in Narungum" (Nårunga).

Källa: SD