Vesene kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Vesene kyrka
yrkan i Vesene några km nordväst om Molla och ett par mil söder om Herrljunga kan ur vissa betraktningsvinklar ge ett ganska bra begrepp
om hur kyrkorna såg ut då de en gång uppfördes för mer än 800 år sedan, detta eftersom två av väggarna helt saknar fönster.
Att förstå att byggnaden var tänkt att fungera både som kyrkorum och försvarsborg är inte svårt, särskilt som granitväggarna är 1 ½ meter tjocka.
Kyrkan tror man skall ha blivit uppför under 1100- eller tidigt 1200-tal.

År 1764 förlängdes den med nio alnar åt öster, drygt 2,5 meter, detta för att få ett tresidigt kor (åt höger på bilden ovan).
Kanske det var i samband med den ombyggnationen som fönstren förstorades och, vem vet, kanske var även den tidigare gaveln fönsterlös.
Bara drygt 100 år senare fanns planer på att riva kyrkan vilken man ansåg vara mörk, trång och otidsenlig.

Tillbaka

 


Här ser man tydligt att kyrkan lämpat sig väl till försvar,
vapenhuset tillkom så sent som 1978

 


Kanske har den sett ut så här - med grästak och ingång under nocken?

 

Tillbaka

 


Interiörbild visande de tjocka väggarna

 

Tillbaka

 


Denna medeltida träskulptur föreställer den Yttersta domen där de döda
stiger upp ur sina gravar - de rättfärdiga till vänster och de fördömda till höger.
Undra just hur många barn den skrämt från vettet...?

 

Tillbaka

 


Resterna av en väggmålning från 1200-talet,
funnen vid en restaurering år 1926

 

Index över kyrkorna