Nårunga
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Nårunga kyrka, byggd under Oscar I, klar 1851
agens kyrka i Nårunga är förvisso inte medeltida, däremot dess föregångare. Man tror att den allra första kyrkan var byggd av trä
för att senare byggas i sten och därefter bli utbyggd och ombyggd i flera omgångar.

P E Lindskog om föregångaren till dagens kyrka:
"I äldsta tiderna har den varit af trä, sedermera, upmurad af grof sten. Derpå har den tid efter annan blifvit så förbättrad och tillökt, att den nu är den vackraste och rymligaste landskyrka i Geseneds och Kullings härader. Här äro 2:ne klåckor i stapel".

Tillbaka

Några kilometer väster om kyrkan stod år 1251 slaget vid Herrevadsbro, platsen där Birger Jarl mötte en upprorisk folkungahär.

År 1392 nämns en herr Asmunds som boende i Norunga, detta i ett brev skrivet här i Nårunga av Jon Broka, Asmunds systerson. Jon Broka var präst och hade en avhuggen människofot i sin vapensköld...

År 1511 var Sten Sture d.y. i Nårunga, där han utfärdade ett brev:

 

Nårunga 22 februari 1511

Sten Sture d y tackar Svante Nilsson för en förläning men meddelar att Ture Jönsson inte ville lämna den ifrån sig med mindre än att Sten å hans vägnar försöker utverka Gudhems härad. Han tackar också för en del i en silvergruva han fått. Peder Lycke har underrättat honom att han går med på en separat stillestånds- överenskommelse mellan Västergötland och Halland och Sten begär Svantes åsikt om detta.
Svante bör också skriva till biskop Vincent i Skara som är en pålitlig man.
Sten ber att Bengt Gylta skall få Väne härad som Mats Kafle hade tidigare, och i avvaktan på Svantes beslut i frågan har Sten själv anammat häradet.

Sten Svantesson Sture
 

SD

Index över kyrkorna

 

 

 

Tillbaka

Byn Norevalla


Norska bro i Nårunga vid vilken sägnen berättar att staden Norevalla en gång varit belägen


"På västra sidan om hemmanet Öna uti Norunga insocken vid Säfve-å, säges fordom hafva legat en liten Stad eller By, som hetat Norevalla och skall gifvit namn åt Pastoratet.
Dess illa stenlagde gator vill menige man upvisa uti två delar, som innesluta en oval ljungkulle, 150 alnar lång och 50 bred. Strax utanför den visade södra gatan rinner Säfve-å, öfver hvilken skall varit en bro och skall staden eller byn legat på bägge sidor om ån.
För öfrigt finnas flerstädes innom Församlingen upreste höga stenar, ättebackar och stenkummel."

Ur boken Försök till en korrt beskrifning om Skara Stift
författad av P E Lindskog ca 1810-1816

På en skylt vid bron kan man läsa att det finns anteckningar från 1920-talet om att en då 80-årig man intervjuats och berättat att man i mitten av 1800-talet grävt på platsen för staden Norvalla, men att då man hittade aska och benrester blivit stoppade av länsman.
På 1930-talet användes platsen som fotbollsplan, varvid diverse stenar röjdes bort. Platsen skall ha legat bakom bron på bilden ovan. B
ron är uppförd på 1850-talet, långt efter att Lindskog gjort sin beskrivning.

Nårunga tillhör Svältorna, där namnet i sig visar hur det var att bo här för inte så länge sedan.