Var låg Uppsala?
Uppdaterad den 4 augusti, 2008
Tillbaka


Karta tryckt i Florens under 1400-talet - Aros nämns medan Uppsala ligger vid Vänern

ed utgångspunkt från orden ovan från magister Adam av Bremens penna har man sedan Olof Rudbecks dagar på 1600-talet haft den officiella synen att gamla Uppsala skall ha varit platsen för
gudatemplet där svearna blotade och bar sig åt. Men vad Adam skrev var att templet kallades för Ubsola, inte att det låg i Uppsala - dessutom är Adam den ende som överhuvudtaget nämner templet Ubsola.

 

Tillbaka

Upsal - en högt belägen byggnad eller bosättning?

Det finns en mängd platser som kan hänföras till ordet upsal. En förklaring av ordet eller namnet uppsal kan vara att sal betyder hall, en byggnad rest på en högt belägen eller geografiskt längre norrut liggande plats.

Kartan till vänster är en sammanställning gjord av Anders Högmer. Han anger att det i Västergötland finns 29 uppsalar, i Småland 22, Östergötland 15 och det enade Uppland 17 (ev 7). Det senare får väl tolkas som 7 säkra och 10 osäkra.

 

Tillbaka

Myten om Ubsola

Mac Key menar i sin bok Myten om Ubsola att namnet kanske inte alls betyder "Salen där uppe" utan måhända istället har med en soldyrkarkult att göra. Kanske betyder Ubsola "Den uppgående solens tempel" eftersom våra förfäder innan de var asadyrkare hyllade solen, kanske med blodiga midvinterblot då solen kom upp rakt i SO genom eller över ett fast landmärke.


Templet enligt Olaus Magnus

I North Yorkshire i England några mil nordväst om vikingarnas York finns en plats som heter Upsall som år 1086 skrevs som Upsale. Detta namn, skriver engelsmännen, kommer från det fornnordiska "higher dwelling(s)", upp + salr, dvs boplatsen eller boplatserna 'där uppe'.

 

Tillbaka

Dags att lägga om pusslet?
Källa och idé: Stefan Åsbom, www.svedia.com

Mycket av den svenska historien är baserad på vissa grundläggande teser och uppfattningar. Om det nu skulle vara så att dessa inte stämmer - ja då faller ju många av de historiska sanningarna ihop och man får möjlighet att pussla samman allt igen.

Adam av Bremen skrev att templet kallades för ubsola
Om Adam inte skrev att templet låg i Uppsala utan att det kallades ubsola, att det skulle finnas mitt i sveonernas land i en bergig bygd söder om Värmland och Finnedi - då diskvalificerar detta Uppland helt. Han skrev också att det till ubsola närliggande Birka är götarnas stad.

Uppland hette inte Uppland förrän år 1296
Om Uppland på 1000-talet hette Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland så är det inte självklart att exempelvis legenden om Ale den uppländske refererar till Uppland - Ale som besegrades av Adils på Vänerns is varefter hans män red hem till sitt Upsalir. Ingen notis gjordes om problemen att ta sig genom Tiveden och Västmanland. Upsalir är dessutom en pluralform och anses betyda 'salarna där uppe'. Då passar Kinnekulle med sina Lilla och Stora salen bättre in i pusslet, där finns 'salarna där uppe'. Ännu hösten 1297 skrev kung Birger Magnusson de tre små landen norr om Mälaren som "tiundiam, attundiam & fiædrundiam", inte "Uplandia".

Svealand hette inte Svealand förrän på 1400-talet
Om Svealand på 1000-talet hette Nordanskogs så är det inte särskilt troligt att Mälardalen var svearnas centralbygd. Procopius nämnde på 500-talet inga svear då han räknade upp tretton folk i Thule - Skandinavien. Den samtide Jordanes nämnde 'suehans' i samband med skridfinnar och 'suethidi' i samband med 'daner'.

Fyrisån hette inte Fyrisån förrän på 1600-talet
Om Fyrisån på 900-talet hette Salaån så är det inte alldeles självklart att det var på dessa stränder som Erik Segersäll slogs med Styrbjörn Starke.
Och varför hette Salaån inte Uppsalaån? Om Uppsala hette Sala innan det bytte namn till Upp-Sala skulle det förklara varför Salaån hette som den gjorde.

Svear betyder svenskar och inte exklusivt folket i Mälardalen
Redan på 100-talet skrev Tacitus att "Ute i själva oceanen ligger svionernas samhällen" och fortsatte beskrivningen med att solen på andra sidan om svionerna skimrande sågs gå ner i havet - därmed inser man att detta hav ligger i väster och bör ha varit Nordsjön eller Norska havet, inte Östersjön.

Om inte Gamla Uppsala var kungens säte behöver inte Björkö i Mälaren vara platsen för Ansgars möte med den svenske kungen.

 

Tillbaka

Ansgar och Birka


Ansgar håller predikan - frågan är var...?

Ansgar var en fransk munk och missionär som föddes i Picardie år 801 men hade tyska föräldrar. Våren 830 begav han sig tillsammans med munken Vitmar till Birka i Sverige för att träffa kung Björn. Ett andra besök skedde år 852 tillsammans med prästen Erimbert som sedan stannade i götarnas Birka. Någon kyrka har man dock inte funnit på Björkö i Mälaren där man vill mena att Birka skall ha legat.

Birka anses betyda handelsplats, och sådana har det funnits gott om. Köpingsvik på Öland tror man var flera gånger större handelsplats än vad Mälar-Birka var, anlagd mer än 100 år tidigare (600-talet) och bör pga storlek och ålder ha haft en betydligt starkare ställning. Även på Gotland finns en plats som helt klart kan vara Ansgars Birka, Roma.

Enligt Vita ansgarii flyttades Birka stift till Linköping efter att det bränts, och i detta stift ingick bl.a. Öland, Gotland och Åland. Messenius skrev att det fanns ett benediktinkloster vid Roxen redan 853 - Munkeboda...!!! Klostret finns omnämnt i ett skyddsbrev för Linköpings biskopsstol år 1178. Borta mot Omberg står stenen i Rök, från 800-talet, där en man vid namn Björn omnämns...

Sedan fanns ett Birka i Västergötland också - idag Södra Björke.

 


 

Tillbaka

Sveariket

De som menar att Sveariket har sitt ursprung i de tre små folklanden som utgjorde ungefär dagens Uppland, har de någonsin funderat över...

  • varför det inte väljs några kungar därifrån från Olof Skötkonung och fram till Gustav Vasa?
  • varför landet styrs från Visingsö under medeltiden?
  • varför Birger Jarl måste underkuva upplandsbönderna år 1247 innan han bygger sitt rike?
  • varför Birger Jarl väljer sin gravplats i Varnhem, Västergötland?
  • varför Götalands härads- och sockenindelning införs i Uppland istället för att man behåller sin gamla indelning i folkland, hundare och tolfter?
  • när inkorporerandet av de övriga landsdelarna i så fall skall ha skett?
  • var det skedde?
  • vilka kungar som var inblandade?

 


Vägvisning mot Uppsala i Ledsjö socken, Västergötland


Källor:
susning.nu
Stefan Åsbom, www.svedia.com
Henrik Jansson