Södra Björke kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i det forna Birka sedd från sydost
ödra björke kyrka ligger ca en mil väster om kung Erik den helige Jedvardssons kyrka i Eriksberg i Gäsene härad - Björke skrevs
år 1327 som Birka. Söder om Björke ligger Tingkullen som skvallrar om en forna tiders plats för rättsskipning.

Kyrkan är i äldsta delen från medeltid och har en dopfunt från 1100-talet. Dess ursprungliga storlek var 7x9,5 meter och har en ensam klocka i en stapel bredvid. Södra Björke var moderkyrka i Björke konsistoriella pastorat.

Björke tillhör en trakt där kyrkorna står ovanligt tätt, något som man menar vittnar om att trakten under den tidiga medeltiden var ovanligt betydelsefull - se sidan om kyrktäthet.

Till Södra Björke hörde en mindre del av Svältorna, ett stycke område beläget mellan Björke och Nårunga och någon mil västerut låg borgen i Kvinnestad.

Norra Björke ligger strax söder om Hunneberg

 


Gäsene härads sigill

 

 


Ett ensamt kors bakom kyrkan

 

 


Till trappa används en gammal gravsten, där det äldsta årtalet är 1681

 

Källor:
P E Lindskog
Ortnamn i Västergötland - Gunnar Lindhe

 

Index över kyrkorna