Öglunda kyrka
Uppdaterad den 2 september, 2008
Tillbaka


Öglunda kyrka med torn från 1100-talet

ocknen Öglunda med sin 1100-talskyrka är belägen norr om Varnhem och strax väster om Eggby vid Billingens västra sida. Enligt

Peringskiöld bestod kyrkan på 1670-talet av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor och ett västtorn. Söder om tornet fanns en utbyggnad som möjligen har varit ett trapphus. Då tornet fick ny puts år 1921 fann man faktiskt en igenmurad dörr i tornet, igensatt med kullersten.

Kyrkan hade enligt Peringskiöld varit övergiven för en tid, men restaurerats på bekostnad av en Johan Hindersson Reuter från Levene. Av den medeltida kyrkan återstår det före detta koret vilket idag fungerar som ett dopkapell, samt tornet. Dopfunten såldes år 1840.

 

Tillbaka

Lindskog om Öglunda med närområde

Lindskog skrev att "Öglunda (Höglunda eller Öjelunda) Kyrka är af ingen märkvärdighet. Här är torn med 2:ne klåckor".

Han fortsatte med en beskrivning av området:
"Efter den gamla Moderkyrkan Skarke finnas ännu rudera emillan Skarke Prästgård och Rusthållet Kyrkebo. Vid Istrum och Ölanda hafva ock med säkerhet varit Kyrkor; varande å sidstnämnde ställe flere grafhällar ännu i behåll. Vid Näs, några bösseskott ifrån Eggby, skall ock varit en Kyrka. I Ökulls By hafva vid gräfning funnits tecken till murade grafvar, men torde vara äldre än våra Kristna Kyrkor".


Öglunda kyrka med det forna koret i öster ännu bevarat


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Jättadalen


Jättadalen på Billingen, tecknad av C S Hallbeck 1880

Uppe på Billingen strax ovanför kyrkan ligger Jättadalen som menas ha kunnat vara en del i en kalender för bestämmande av rätt dag för midvinterblotet. Denna dag inföll då solen sedd från Stora salen på Kinnekulle gick upp i sprickan Jättadalen. Jättadalen skall också ha kunnat ses från Mc Keys Ubsola.


Är det vättars lampor som lyser i Linebäcken..

Enligt traditionen fanns det en tunnel mellan Öglunda och Ryds grottor på andra sidan Billingen.

* * * *

Vid den i väster liggande Eggby kyrka står en runsten som Öga ristat åt sin son Asbjörn - finns det ett sambande mellan Öga och Öglunda, tro...?

Här i Öglunda författade Lars Porse ett brev - Scriwat i Øyalundhom, oppa sancta Nicholaws dagh 1412.