Eggby
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Eggby 1100-talskyrka

ocknen Eggby med sin 1100-talskyrka är belägen strax norr om Varnhem och väster om Öglunda, inte långt från Höjentorp och på

en åsrygg mellan Stakasjön och Eggbysjön i Valle härad.
Dopfuntens datering pekar mot ca 1170-tal, och kanske är det också den ungefärliga tiden för kyrkans tillkomst. Dock skall man vid en renovering av tornet ha funnit en stock med årtalet 1154 inristat.

Det nuvarande långhuset uppfördes 1759 då också tornets huv tillkom - enligt traditionen hade det då nedbrunna Höjentorps tornspiror fått stå modell, vilket synes mycket möjligt.

En äldre altarskiva av sten som användes som trappsteg vid västporten placerades på 1920-talet i vapenhuset, liksom fyra gravhällar.

Tillbaka

Eggby skrevs som Ekby i ett testamente skrivet i Varnhem år 1291, undertecknat av kaniken Stenar i Linköping. År 1530 skrevs platsen som Ekeby, 1550 som Eceby och som Eggby från år 1600.

I december år 1275 kungjorde kung Magnus av Sverige, Magnus Dej gracia Rex sweorum, att han till biskop Erik i Skara sålt gården Näs - nes jn prouincia Wallahered sitam.

 

 

Tillbaka

Asbjörns sten - Vg 77


Väster om kyrktornet finner man runsten Vg 77,
tidigare inmurad i kyrkans yttervägg


Öga reste denna sten efter Asbjörn, sin son


Man kan undra om Öga hade något samband med Öglunda
som är beläget ett par km österut...

 

 

Tillbaka

Gravfältet Såntorp

I Såntorp som ligger på gränsen mellan Eggby och Öglunda socknar gjordes på 1960-talet en utgrävning där man upptäckte en tidigkristen gravplats inuti en domarring som är en av Västergötlands största, med en diameter av 22 m. Även två skelett daterade till 600-700-tal påträffades.

Möjligen har det legat en tidig stavkyrka som den i Hedared i Såntorp, kanske en föregångare till Eggby och Ögkunda kyrkor. Bland gravfynden märks ett bysantinskt mynt som var präglat år 977 vilket bör ha kommit till Såntorp via en viking.Myntet från Såntorp
präglat år 977

Västerut ligger Ölanda


Källor:
SD
Eggby kyrka

Index över kyrkorna