Norra Lundby
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Norra Lundby 1100-talskyrka
orra Lundby vackra 1100-talskyrka ligger i Valle härad endast några få km sydväst om Varnhems klosterkyrka. Det runda koret pekar på
att kyrkan tillhör de tidigaste kyrkorna i vårt land, denna utformning förekommer främst på kyrkor från 1100-talet. Den tidigaste stenkyrkan mätte 18 meter på längden, koret inräknat, idag är den 31 meter. Dopfunten av sandsten tros ha tillverkats av den s.k. Skaramästaren vid 1100-talets mitt.

Vid kyrkans torn står en runsten som legat som grundsten i tornet, se nedan.


Södra Lundby kyrka ligger en dryg mil norr om HerrljungaIndex över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Ökulls bo

Lundby tillhörde Ökulls bo vilket hade sitt namn efter den kungsgård som fanns i Ökull en dryg kilometer norr om Lundby, på den södra sidan av Ökullasjön ganska precis mitt emellan Axvall och Varnhem.
I Ökull skall det ha funnits en kyrka vilken dock tros ha rivits redan på 1200-talet, men som finns omnämnd av flera källor.

"I Rusthållet Ambjörnsgård, Ökull och Lundby socken trädgård synas grundstenar och hela foten av en Kyrka, som likligen tyckes hafva varit ett afguda Capell, än en, efter Christenomens införande, uppbyggd Kyrka. Skjäl, som bestyrka denna mening äro de nära intill, vid grafning igenfundne människoben och hufvudskallar, till ovanlig storlek, och för det andra att Ambjörnsgård i hedentima varit Upsala Drottars och Konungars öde."


Troligen Ökull sett från Axevalla hus,
avbildat i Sueciaverket


Dagens Ökull

Tillbaka

Namnet Lundby tror man kommer av att här förekommit en hednisk gudadyrkan, men även möjligheten att namnet på något vis kan sättas i samband med att Hornborgasjön tidigare hetat Lodhne, Lonen och fram till på 1700-talet Lunden bör tas med i diskussionerna.

Strax öster om Lundby kyrka tronar det intressanta gravfältet Amundtorp, och på Skattegården några hundra meter åt sydväst finns två gånggrifter.

Söderut vid Ytterberg (Utterberg) vid Hornborga förmenas enligt traditionen kung Inge d.ä. Stenkilsson ha haft ett slott. Till Hornborgasjön lär man ha kunnat ta sig vattenvägen från Lidköping, se under Skara.

 

Tillbaka

Runsten Vg 199


Är detta en klottrares verk, som någon påstår...

 

... Hjalmr's(?), Halfdan's(?) hustru(?) ...

 

Runstenen återfanns år 1956 där den låg som en grundsten för tornet, delad i en stor och tre mindre delar. Överdelen saknas fortfarande, kanske att den också står att återfinna under tornet. Skriften har inte gått att tolka och har av Samnordisk runtextdatabas t.o.m. uppgivits såsom varande en nonsensinskrift... Kan någon på rent allvar verkligen mena att en runristare lade ner så mycket arbete utan att det skulle betyda något?

 

Tillbaka

Möjebrostenen

Att mena att Vg 199 ovan är en nonsensskrift samtidigt som Möjebrostenen på Historiska museet i Stockholm står på hedersplats är märkligt. Stenen från Möjbro med sin runinskrift FRAWARADAR ANAHAHAISLAGINARZ som alltså skall läsas med början på den undre raden, från höger till vänster...


Möjebrostenen U 877 från Möjbro i Uppland,
hästen har misstänkt 1600-talsstuk
men sägs vara från 500-talet


Se runstenen på Christer Hamps eminenta hemsida om runstenar. Runorna är s.k. vändrunor där kvistarna är vända åt vänster.

 


Ryttaren på Sparlösastenen
från 700-800-tal

 

Källor:
Rose-Marie o Håkan Dahlins hemsida om runstenar