Amundtorp
Uppdaterad den 17 juli, 2008
Tillbaka


Del av Högängens gravfält i Amundtorp sett från väster
ravfältet Amundtorp ligger i ett naturskönt läge på Biskopskullen väster om Billingen, alldeles ovanför Millomgården ca tre kilometer
söder om Varnhem och med Norra Lundby kyrka med sin märkliga runsten i väster. I Amundtorp finner man flera olika gravtyper blandade om varandra - en 24 m lång skeppssättning, flera domarringar och andra stensättningar. I öster finns stora mängder med hålvägar.

 

Tillbaka


Ritning som visar Usteendet af Ett - Odens förmodligen - Domare Ställe uti Skaraborgs Län,
Walle Härad, Lundby Sockn och vid Ammunstorps By på Högängen - ca 1806

Kartan ovan är ritad år 1806 och visar vad man då kunde tänka sig vara ett Odens domarställe. Längst uppe till vänster kan man ana en storhög och lite åt höger och neråt i bild kan man se en niostenars domarring. Även en fjortonstenars domarring som kanske t.o.m. varit en femtonstenars är belägen nedanför nämnda hög.

Därpå följer åt höger vad som nästan ser ut att vara en processionsväg som via skeppssättningen går fram till det som en gång kan ha varit ett ståtligt gudatempel.


Motljusbild av Högängens gravfält med Hornborgasjön i fjärran

Gravfältet är känt sedan länge, under 1700-talet kallades platsen för Högängen. Fornlämningen menas vara en rest efter ett typiskt gårdsgravfält, de som ligger begravda här har en gång levt på en eller flera gårdar i gravfältets direkta närhet. I området finns dessutom rikligt med spår efter ytterligare mänsklig aktivitet.

Men särskilt typiskt är det väl ändå inte med sin komplexitet och blandning av husgrunder, sina kvadratiskt placerade jättestenar, skeppssättningen, sina domarringar och högar som ligger som i ett pärlband...


Den norra domarringen med sina 14 stenar

 


Omedelbart i söder finns dessutom ytterligare gravhögar, bl.a. Store hög
som ser ut att ha en ca 10 x 8 m stor husgrund på toppen

 

Läs en fundering om domarringarna


Se andra gravfält i Västergötland:

| Hol | Lundskullen | Nycklabacken | Dimbo | Brakelund |

 

Källor:
Fotevikens museum
Skylt på platsen