Nycklabacken
Uppdaterad den 23 juli, 2008
Tillbaka


Stolt tronar Nycklabacken söder om Fölene kyrka, använd som ättekulle för 1000 år sedan

Tarsled socken inte långt från Fölene kyrka utanför Herrljunga ligger Nycklabacken med utsikt ner mot Nossan. Gravfältet är ett av Västergötlands största i antalet gravar räknat, fynd berättar att det
användes under den senare delen av järnåldern, alltså ända fram i vikingatid. Enligt uppgift skall Nycklabacken ha legat i Fölene före det laga skiftet.

Här finns idag 18 gravhögar, 149 runda och en triangulär stensättning, två treuddar och ca 30 resta stenar varav flera är över tre meter höga, tillsammans fler än 200 gravar. Vad som försvunnit i grustäkten i väster vet man inte, men på kullen skall det enligt en uppgift ha funnits långt över 100 stenar och många domarringar.

Fyra gravar utgrävdes på 1950-talet i Nycklabackens sydöstra del. Innehållet utgjordes av brända ben, krukskärvor och spelbrickor. I en grav fanns en bronsring och i en annan en bit flinta. De döda har enligt tidens sed kremerats på bål - läs om begravningssättet nedan.Bautasten på Nycklabacken


Av J Sahlgren får vi veta att namnet Mykil i namn (i betydelsen stor) ofta har kommit att ändras till Nyckel - Mykilbacken, och på den östra sidan av gravkullen finner man vad som förr sägs ha kallats för Tingvallavägen, så kanske hette kullen eller området nedanför fordomdags hetat Tingvalla...?
Tingvallavägen går via Tarsleds märkliga gamla kyrka fram till Nycklabacken där vägen via Fölene kyrka ledde upp till Hobershöjden där det bl.a. finns en kungshög och enligt traditionen en gång skall ha legat ett hednatempel.

Tillbaka

Enligt traditionen skall ett fältslag mellan en kung Nyckel och fältherren Fale Bure stått i Fölene, där kung Nyckel stupade. Detta menas vara händelsen varifrån namnet Nycklabacken skall vara sprunget.
År 1469 var danske kung Kristian I i Fölene och krigade, något som fynd av kanonkulor och sporrar av järn ur Nycklabackens jord idag minner. Läs mer om slagen på sidan om Fölene.

 


Ursprungligen skall stenarna ha varit ordnade i ett stort antal ringar,
men de flesta är sedan länge försvunna

 


Från kullen har de gamla megaliterna en god utsikt ut över nejden


Nycklabacken är idag rensad från såväl buskar som sly och dessutom gallrad. Kan detta vara ytterligare en av alla Arneffekter!?
Gravfältet menas ligga längs en s.k. Leylinje, utgående från Kinnekulle Upsal (läs mer under Ornunga).En gravhög på Nycklabacken

 

 

Tillbaka

Offerträd...?


Väster om fältet står en gran som har en ca 40 cm tjock
gren, liksom det gör i Uppsala, Ledsjö socken

 

 

Foto: Sanfrid Welin

Att stenarna uppe på Nycklabacken är resta kan vi tacka traktens befolkning för. Efter ett upprop samlades man en augustidag år 1907 för att med hjälp av spett, spadar och kranar börja "göra backen i ordning och få det i ett värdigt skick". Då restes elva stenar upp vilka i århundraden legat nedfallna.

 

Se andra gravfält i Västergötland:

| Brakelund | Hol | Lundskullen | Amundtorp | Dimbo |

 

 

 

 

Att bränna sina döda på bål måste ha varit ett oerhört spektakulärt begravningssätt!

 

Tänk dig det stora bålet som i skymningen tänds uppe på kullen, den svarta röken som stiger mot skyn och de sörjande som står samlade runt elden.

En präst mässar och ber Gudarna att i nåd ta emot den döde som nu påbörjar sin färd.

Måhända var det fullmåne då ceremonin genomfördes, med vargars ylande som bakgrundsljud, kännande brandlukten men också den aptitretande doften av bränt kött...

 

Kanske var detta våra förfäders sätt att låta den dödes ande lämna sin kropp, för att genom den stigande röken få komma till De dödas boning.

Och alltsammans kunde skådas på många, många kilometers avstånd...

 

 

 

 

Läs en betraktelse över forntiden och araben Ibn Fadlans beskrivning från ca 920 av en vikingatida likbränning vid floden Volga

 

Tillbaka