Götene
Uppdaterad den 28 juni, 2008
Tillbaka


Götene kyrka, i sin planform bevarad sedan 1120-talet
yrkan i Götene öster om Kinnekulle är av hög ålder. Prover tagna i dess trätak vittnar om att ekstockarna fälldes år 1125, men dessa
bjälkar tror man har ingått i en tidigare träkyrka. Dagens stenkor invigdes den 1:a augusti år 1140 vilket ändå gör att byggnaden tillhör de äldre av kyrkorna i Västergötland.

Kyrkorummet fick sitt valv under sen medeltid varvid koret smyckades med kalkmålningar av den s.k. Götenemästaren, Amund. Måhända att han också smyckade Ask kyrka söder om Ulvåsa i Östergötland.
Götene kyrkas planform med långhus och ett smalare, rakslutet kor är bevarad helt intakt sedan den byggdes. Ombyggnaden av kyrkan från trä till sten skall ha bekostats av sankta Helena, född i Götene ca 1101.
.
Den äldsta skriftliga källan om Helena skrevs under 1280-talet av Skarabiskop Brynolf Algotsson som berättade att det var på väg hit till kyrkoinvigningen av Götene kyrka just den 1:a augusti 1140 som hon blev ihjälslagen. Uppgiften stärks av en kyrklig handling från Linköpings stift. En dryg halvkilometer västerut finner man Helenakällan, idag inne på ett industriområde.

Orten skrevs år 1304 som gøtene och ligger belägen en dryg halvmil öster om Husaby och Skälvum, tre km söder om Kinne-Vedum och två km norr om Vättlösa.

.TillbakaEn av Västergötlands ca 400 vackra men ack så illa
behandlade liljestenar står rest mot norra kyrkväggen


Index över kyrkorna

 

P E Lindskog skrev i början av 1800-talet följande om Götene:
"Göthene eller Götenhed, af Allmogen kalladt Göta, d.ä. Göternas hed, emedan Götherne förmenas hafva förrst bebott denna orten och haft deromkring sitt förnämsta tillhåll".
Kanske ligger det något i vad Lindskog skrev?

"Straxt vid Götene by synes ett Domaresäte, bestående af 12 uppreste stora stenar i en halfcirkel samt den 13:e framför öppningen ensam. Flere sådane finnas i Holmestads Socken ej särdeles långt ifrån hvarandra".


Idag finns Medeltidens värld i Götene
med bl.a. kulisserna från Arnfilmerna

 

Källor:
Markus Dahlberg
Anesa
P E Lindskog
FMIS