Arn Magnusson
Uppdaterad den 30 januari, 2011
Tillbaka


Arns barndomshem Arnäs - kulisserna som uppfördes på
Kållandsö är idag nedmonterade och bortfraktade

är på denna sida finner du lite varia om Jan Guillous romanhjälte
Arn Magnusson, omskriven i tre böcker, berättad om i TV-serien

Arns rike och nu senast visad på duken i storfilmerna Arn tempelriddaren och Riket vid vägens slut.
Här finns också bilder av några av de kulisser som byggdes upp till Arnfilmerna, liksom länkar till ett antal platser som förknippas både med Arn Magnusson och med Birger Jarl, i boken Arvet efter Arn en sonson till Arn, i verkligheten en förgrundsfigur i den svenska historien under 1200-talet som Guillou nu funderar på att göra en film om...

Tillbaka

Vägen till Jerusalem

Nådens år 1150 föds Arn Magnusson på Arnäs gård, belägen vid Vänerns strand några mil nordost om Skara. Han är son till Sigrid och Magnus, båda av urgamla stormannaätter och befryndade med både norska och svenska kungaätter. Detta är berättelsen om hur Arn, sedan han blivit moderlös, tas om hand av cisterciensermunkarna vid Varnhems kloster och av dem går den yppersta av sin tids andliga och världsliga bildning. Av den väldige broder Guilbert de Beaune lär han sig också hantera båge och svärd som en riddare utan fruktan och tadel. Ty cisterciensermunkarna har förstått att Arn nog inte är ämnad att bli en klosterbroder utan skulle kunna göra mera nytta som en Kristi stridsman och trons försvarare i Det heliga landet. Om dessa planer är emellertid Arn okunnig när han som 17-åring återvänder till fädernegården, där han ofrivilligt dras in i de pågående intrigerna mellan rivaliserande tronpretendenter i ett av maktstrider sönderslitet Sverige. Efter sin uppväxt i klostret möter han också för första gången kvinnan, lustan och kärleken; två flickor är föremål för han låga – men de är systrar! Något som enligt Västgötalagen är ett brott som kräver strängaste straff. Så vid 19 års ålder döms Arn för sin kärleks skull av kyrkan till botgöring som tempelriddare i Det heliga landet. Vägen till Jerusalem är anträdd.
Förordet till Vägen till Jerusalem

 

 

Tillbaka

Arnäs
i filmen Arn Tempelriddaren


Huvudbyggnaden på Arnäs byggdes upp på Kållandsö

Arnäs

. Verklighetens platser:
- Aranäs (Arnäs)
- Askeberga
- Axevalla
- Bjälbo
- Eriksberg
- Forshem
- Husaby
- Gudhem
- Lena
- Näs
- Riseberga
- Skara
- Varnhem
- Vreta
- Ulvåsa
. .
. Personer
- Fru Sigrid
- Biskop Bengt
- Jarl Birger Brosa
- Kung Erik Jedvardsson
- Kung Sverker Karlsson
- Kung Knut Eriksson
. .
. Slag
- Älgarås 1205
- Lena 1208
- Gestilren 1210
. .
. Diverse
- Korståg och riddare
ForsvikDet var riksmarsken Torgils Knutssons fasta hus Aranäs som inspirerade Guillou till Arns Arnäs

 


Portalen in till gården Arnäs

 

Tillbaka

Riket vid vägens slut

Året är 1192 när Arn Magnusson efter tjugo års botgöringstjänst återvänder till Västra Götaland. Där råder tillfällig fred i väntan på det stora avgörandet. Arn är en av många tusen förlorare i Det heliga landet. Med sig hem för han kunskap och invandrare som blir förutsättningen för en helt ny tid över hela Europa och som av det lilla bondelandet Västra Götaland skapar det nya konungariket Sverige.

Men riddare Arn och hans älskade Cecilia, som nu sköter all ekonomi och handel på Riseberga kloster, riskerar att störta landet i kaos och krig eftersom de båda är förvissade om att kärleken är större än politiken.
Förordet till Riket vid vägens slut

 

 

Tillbaka

Forsvik
i filmen Riket vid vägens slut


Arns Forsvik byggdes upp i Varnhem

Notera dörröverstycket med den arabiska texten - skall
Vi gissa på att det står Al Ghouti...?


Denna bäck försåg förr verklighetens Varnhemsmunkar med rinnande vattenArns privata gårdskyrka

 

Tillbaka

 


Barndomshemmet för Cecilia Algotsdotter

 

Tillbaka

 


Klostermur uppförd i Varnhem

 


Samma mur som ovan, sedd från insidan. Stenfasaderna var så fantastiskt välgjorda att man inte ens på en armlängds avtånd kunde skilja dem från en riktig stenmur.

 


Cell i Gudhem


Cellen sedd från utsidan...

 


 

Tillbaka

Några av husen på Medeltidens värld
(finns ej längre)


Långhuset på Arns barndomshem Arnäs på plats i Medeltidens värld i GöteneCecilias barndomshemNågra Arnkulisser i den nya medeltidsbyn

 Till sidans topp

Tillbaka

Externa
Arn-länkar

Arn tempelriddaren

Arn the knight templar
Välj View Promo (49 MB),
högerklicka och välj Zooma in!

Västergötlands museums Arn Magnusson

Vill du se hur de digitala effekterna till TV-serien
Arns Rike tillkommit, gå då in på PCG:s hemsida

Arn-turism: Rikets födelse,
en del av projektet Göta rikeKulisserna till Arns Arnäs uppfördes på en fantastiskt vacker plats alldeles invid Ullersund

Arns barndomshem, Arnäs


+ + +


Filmerna om Arn Magnusson
där Arn tempelriddaren hade premiär på juldagen 2007 och Riket vid vägen slut släpptes den 22 augusti 2008 är de dyraste filmerna i svensk filmindustris historia. En normalfilm brukar ha en budget om cirka femton till tjugo miljoner kronor medan Arnfilmerna gick loss på tillsammans en bit över 200 miljoner och hade tjugo miljoner enbart i marknadsföring. De båda filmerna som spelats in kommer att visas som en TV-serie i TV 4, troligen under 2009. Några av kulisserna från inspelningarna finns idag på Medeltidens Värld i Götene.


Böcker

Vägen till Jerusalem, 1998
Tempelriddaren, 1999
Riket vid vägens slut, 2000
Arvet efter Arn, 2001 (Birger Jarl)

De tre Arnböckerna har kommit ut i illustrerade upplagor


Arn blev vald till Årets Skaraborgare 2007!


+ + +

 


 

Arns barndomshem, Arnäs Arns Forsvik Forsvik Arnäs