Birger Brosa
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Från Birger Brosas sigill
irger brosa var son till Bengt Snivil och Sigrid Lakman (?) och sonson till jarl Folke den tjocke, den gamle vikingen som släkten inte ville
kännas vid... Folke den tjocke är den förste med säkerhet dokumenterade representanten ur Bjälboätten, gift med kung Knut den heliges dotter Ingegerd av Danmark.

Att Birger Brosa förde en lilja i sitt vapen kan troligen förklaras med att farmor Ingegärd Knutsdotter på mödernet var släkt med det franska kungahuset så långt tillbaka som Karl den store runt 800-talet. Varför inte hans bröder Karl Döve och Magnus Minnesköld även de förde liljan kan man ju fundera över - kanske hade de en annan mor?
Se Bjälboättens stamtavla.


Birger Brosas
vapen

 

Tillbaka

Den leende

Birger Brosa till Bjälbo kallades även Den leende, en uppgift hämtad från Isländska källor från 1300-talet. Under åren 1174-1202 var han jarl av Sverige under kungarna Knut Eriksson och Sverker d.y. tid. Han efterträdde Guthorm jarl som innehaft jarlaämbetet mellan 1171 och 1174.

Efter slaget vid Bjälbo ca 1170, mot bröderna Kol och Burislev som båda låtit utropa sig till konungar efter fadern Karl Sverkersson död på kungsborgen Näs av västgötske Knut Erikssons hand infann sig ett för dessa tider ovanligt lugn, förmodligen till stor del tack vare den starke jarlen Birger Brosa.

 

Tillbaka

Birger var gift med Birgitta (Brigida) Haraldsdotter (hennes tredje äktenskap) som var en dotter till den norske kungen Harald Gille, västgötske Karle av Edsväras änka. Birgitta lär ha varit med då Birger byggde det kraftiga tornet med sina tornkamrar i Bjälbo kyrka som låg på släktgodsets mark i Bjälbo.

 

 

Tillbaka

Birger Brosa - kyrkobyggaren

Under andra hälften av 1100-talet, under Birger Brosas tid, uppfördes ett antal kyrkor i Bjälbos närområden, bl.a. Heda kyrka strax öster om Alvastra kloster. Betecknande för dessa kyrkor var att de alla hade kraftiga torn.


Den märkliga Heda kyrka några km öster om Alvastra kloster


Kyrkan i Heda tror man var uppförd redan före Birgers Brosas tillträde som jarl, men han lär ha legat bakom den södra utbyggnaden med sin absid.

I tornet fanns vid denna tid en smal trappa upp till en stormansläktare, lik den i Husaby. Detta utesluter att kyrkan uppförts av traktens bönder utan istället av en eller flera stormän som här utmed Eriksgatan sträckning ville ha en representativ kyrka.

Se runstenarna som är inmurade i kyrkväggen

 

Tillbaka

En bild av Birger Brosa?


Kan detta måhända vara en avbildning av Birger Brosa?


piscinan i kapellet finns en relief som mycket väl kan föreställa Birger Brosa.
Reliefen föreställer en värdslig storman som på herremannens vis sitter med korslagda ben. Med sin ena hand stödjer han överkroppen mot knät medan han med den andra håller i ett svärd. Han har ett spetsigt skägg, hårfläta och bär en knälång klädnad.

 

Tillbaka

Svearnas och götarnas jarl

Birger Brosa har omtalats som jarl från och med 1174, och hans släktskapsförbindelser med både Sveriges och Norges kungar gjorde honom till en mycket inflytelserik makthavare. Dessutom gift med en dansk kungadotter.
Birger Brosa var en stark och envis ledargestalt som lyckades hålla fred i Sverige under många år, först efter hans död 1202 startade fejderna igen.

Mot slutet av 1100-talet var Birger kung i allt utom titeln då Knut Eriksson blivit för gammal och svag för att regera.
Eftersom Knut Erikssons söner alla var omyndiga såg Birger Brosa till att hans svärson Sverker d.y. istället blev vald till kung år 1196.

Året därpå, 1196, gav sig Birger Brosa tillsammans med tyskar och danskar iväg på ett korståg mot Kurland, en provins i dagens Lettland. Birger Brosa anförde själv den svenska flottan, men väder och vind såg till att man istället hamnade i det estniska Wierland. Där plundrade man i dagarna tre varefter expeditionen förmodligen avbröts.

Birger Brosa skänkte år 1202 jorden till Riseberga nunnekloster vid Mälaren, till vilket han var en stor donator, och dess cistercienserorden kom med tiden att få ett mycket stort jordinnehav.

När Birger Brosa dog på Visingsö år 1202 ärvdes titeln jarl av hans dotterson Johan Sverkersson.

Tillbaka

Birger Brosas jarlasigill från slutet av 1100-talet. Detta sigill är det äldsta jarlasigill som finns bevarat.

"sigill för Birger, svearnas jarl"

Barn:

  • Filip Birgersson, jarl av Norge under kung Sverre Sigurdsson
  • Knut jarl Birgersson, jarl av Sverige - död i slaget vid Lena 31 januari 1208
  • Folke jarl Birgersson, jarl av Sverige - död i slaget vid Gestilren 1210
  • Magnus Birgersson
  • Ingegärd Birgersdotter, gm Sverker d.y. Karlsson
  • Kristina Birgersdotter
  • Margareta Birgersdotter

Tillbaka

 

 

* * * *

 

Birger Brosas födelseår är en aning diffust. De flesta menar att han föddes 1161 - i så fall skall han som 15-åring stått värd för landsflyktiga tronkrävare (Sverre av Norge m fl), vilka skall ha vistats hos honom 1176. En nog så knepig uppgift för en femtonåring, men han lär ju i så fall haft ett råd som fört hans talan.
Men hans far Bengt snivil f. 1110 skall då avlat fram honom vid 51 års ålder...
Andra källor uppger istället 1134 som Birgers födelseår. I så fall var han 42 år vid nämnda möte, och i så fall blev han 68 år gammal. Det låter väl iaf bättre...

 

Källor:
Riseberga kloster, Agneta Conradi Mattsson
Från den heliga graven till Västergötland, Bo J Theutenberg