Magnus Minnesköld
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Magnus
vapen

n av Bengt Snivils tre söner var Magnus Bengtsson med tillnamnet Minnesköld. Varifrån detta tillnamn kommer vet man inte, även Minnisköld och Månesköld förekommer. Han föddes omkring år 1150

och dog i slaget vid Gestilren år 1210. Magnus Minnesköld skrev sig till godset Bjälbo i Östergötland och var troligen även född där - tidigare ägdes det av brodern Birger Brosa. En tredje broder var Karl Döve - se ättens stamtavla.Tillbaka

Familjen

Magnus Minnesköld var gift med Ingrid Ylva och var far till sex barn; västgötalagmannen Eskil samt Kristina och Elof(?) som han hade med en okänd kvinna i slutet av 1100-talet. Kristina, om hon nu hette så, var gift med Sigtrygg Bengtsson Hjorthufvud Boberg som hade den första kända vapenskölden. Elof har man funderat över huruvida han verkligen var son till Magnus eller om han kan ha varit en son till hans andra hustru Ingrid Ylva i ett senare gifte, även om något sådant inte finns omnämnt. Elofs ättlingar förde en vingad pil i sitt vapen och möjligen är Elof stamfader för ätten Vingad pil.

Efter att Magnus för oss okända hustru dött i slutet av 1100-talet gifte han sig med Ingrid Ylva med vilken han fick barnen Birger (Birger Jarl) samt Karl och Bengt som båda kom att bli biskopar i Linköping. Karl dog dog i Leal, Estland, år 1220 och Bengt som också var också hertig av Österland (Finland) dog år 1237. Ingrid Ylva var möjligen en dotter till Sune Sik som nog var en son till Sverker d.ä. - uppgifterna är dock osäkra.

 


Bjälboättens
vapen

Källor:
historiska-personer.nu
Jarlens sekel / Dick Harrison
Berättelser ur svenska historien 1886