Stockholm den 9 februari 1306

Förutvarande marsken Tyrgils Knutsson upprättar sitt testamente; för det första skänker han till mindrebröderna i Stockholm, hos vilka han väljer sin gravplats, sin gård Til (S:t Olofs socken, Ärlinghundra härad) med alla tillägor, vidare till kyrkan i Uppsala sin gård Ön (i Valbo socken) i Gästrikland, till kyrkan i Västerås sin gård Målhammar (Björksta socken), till kyrkan i Strängnäs sin gård Idö (Jäders socken), till kyrkan i Skara sin gård "Haldiæ" (i Götene eller Sävare socken i Västergötland) och till kyrkan i Linköping sin gård Skinnaryd (Eksjö socken, Småland). Vidare skänker han till varje kloster i Sverige, förutom dem som får mer, samt till varje hospital därstädes 5 mark penningar, till klarissorna i Stockholm 10 mark penningar, till (stads)kyrkan i Stockholm 5 mark penningar och till dess präst 3 mark penningar, till helgeandshusen i Stockholm och Uppsala 5 mark penningar vardera, till varje kyrka där han har gods 1 örtugland, till varje präst i vars församling han har gods 1 mark penningar samt till sin hustru sin gård Gum (Källby socken, Kinnefjärdings härad) för så lång tid, som hon väljer att stanna i Sverige och leva som änka; om hon emellertid gifter om sig, vill utfärdaren att nämnda gård tilldelas hans arvingar. Utfärdaren ber ödmjukt sin kung Birger att stadfästa testamentet och att fungera som testamentsexekutor samman med biskoparna i Skara, Linköping, Strängnäs och Västerås samt herr Folke Jönsson, herr Gudmar, herr Peter Likvidsson och fogden Kristian i Stockholm. Till lösande av nämnda testamentsgåvor och av sina kvarvarande skulder med mera överlåter han allt sitt övriga gods, förutom det ovannämnda, i händerna på testamentsexekutorerna och ber fogden Kristian att vara särskilt ansvarig för att alla skall få det som tillkommer dem. Sigillanter är Folke Jönsson, fogden Kristian, Stockholms stads borgerskap och mindrebrödrakonventet i Stockholm.

 

Dokumentet skrivet på latin

Tillbaka