Aringsås kyrka, Alvesta
Uppdaterad den 29 september, 2008
Tillbaka


Aringsås stenkyrka från 1530
et som idag är Alvesta hette fram till år 1945 Aringsås och var beläget i Allbo härad i Växjö stift. Orten skrevs som Ariisaas år 1402,
men har också skrivits som Aresoos, Arissåss och Aryzaas. Alvesta låg förr inom Aringsås sockengräns och skrevs som Aluestadha år 1413. Ortens kyrka har haft två föregångare av trä, varav den tidigaste var en stavkyrka (troligen liknande den i Hedared), daterad till ca 1116.

Dagens stenkyrka lät Anders Koskull till Engaholm uppföra åren 1529-1530. Ett vapenhus i väster liksom koret tillkom sedan på 1740-talet, medan sakristian är från 1792. Den spånklädda klockstapeln uppfördes på 1700-talet.


Klockstapeln har en vacker spiraltrappa

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Runstenarna i Aringsås (Alvesta)

Omedelbart norr om kyrkan i Alvesta finns ett gravfält som på 1690-talet beskrevs omfatta 77 gravhögar, 18 resta stenar, en treudd, 10 domarringar och två runstenar. Några av bautastenarna står idag inne på kyrkogården. Det fanns också en runsten i väster och ytterligare en låg på kyrkogårdsmuren. I Aringsås låg häradet Allbos tingsplats, norr om sjön Salen.


Sm 1 står utanför kyrkogårdsmuren

Vignjut reste stenen över Romund sin far. Gud hjälpe själen.
Åt den värendske mannen högg Åsgöt runorna.


Detta är det äldsta omnämnandet av
det gamla småländska landet Värend.
GA i stenens topp står för Gustav IV Adolf

Se kartan över Småland


Sm 2
På en nu försvunnen runsten fanns inskriften
Åbjörn lät resa stenen efter Toke, den frikostige

 

Sm 3


Sm 3 vid kyrkogårdsmuren

Nonsensinskrift med runliknande tecken,
medeltida eller senare.