Bergkvara slott
Uppdaterad den 2 oktober, 2008
TillbakaRuinen av Bergkvara slott
n dryg halvmil sydväst om Växjö ligger Bergkvara som åtminstone sedan 1300-talet varit boställe för såväl riddare som väpnare. Namnet
skrevs år 1354 som Byärqwarum och 1356 som Bärqwara och låg beläget i Bergunda socken i Kinnevalds härad. Bergkvara var sätesgård för Magnus Håkansson av Bergvaraätten 1356, dit senare även hans son Karl Magnusson skrev sig, år 1400.

På 1420-talet övergick sedan gården i arv till ätten Trolle. Själva slottet uppfördes av Arvid Birgersson Trolle på 1470-talet och fungerade som ett centrum för ättens vidsträckta godskomplex, som mest omfattandes ca 1000 gårdar. Arvid Trolle blev svenskt riksråd på 1470-talet, var lagman i Östergötland och senare i Tiohärad - se kartan över Småland. Arvid hade vid mågen Ivar Axelsson Totts död år 1487 ärvt hela 475 gårdar som låg belägna i nordöstra Skåne. Arvids svärson Jens Holgersen Ulvstand var den som låg bakom utbyggnaden av Glimmingehus i Skåne, måhända att han blivit inspirerad av Bergkvara slott?


Ätten
Trolles vapen

Under unionstidens strider brändes gården två gånger, 1467 och 1469 medan stenhuset vid en belägring 1501 blev undsatt efter någon månad, och då var så starkt att det klarade sig. År 1503 blev Bergkvara under oroligheterna med danskarna indragit till den svenska kronan, men gavs i förläning till Arvids son Erik året därpå efter att denne gått över från danske kung Hans och istället stödde Sveriges nye riksföreståndare Svante Nilsson Sture (i motsats till sin far Arvid).

År 1505 skriver Erik till riksföreståndaren och meddelar att han fört bössor, vapen och krut till gården och att han skulle besätta den med karlar som skulle vara Svante trogna. Ännu 1510 tillhörde Bergkvara den svenska kronan, men återgick troligen till släkten Trolle senast 1514 då Arvids andre son Ture skriver sig till Bergkvara. År 1510 beskrevs Bergkvara som betydligt mer svårintagligt än biskoparnas slott Kronoberg som låg en knapp mil åt nordost.

Under Dackefejden 1542-43 tvingades Gustav Olofsson Stenbock till Torpa att söka skydd på Bergkvara. Byn brandskattades, men slottet stod emot.


"Bergkvara slott mot 1600-talets slut"
Ur Sveriges historia, 1889

 


Ruinen efter Bergkvara slott sedd från insidan, mot öster

 

Tillbaka

Borgens beskaffenhet

Borgen var 20 x 15 meter stor och hade 1,5-2 meter tjocka murar av gråsten med inslag av tegel vilka idag reser sig upp emot 20 meter i höjd. Som armering i murbruket hade man använt svinborst... I norr avskärmades udden där huset stod av en stenskodd vallgrav som idag är 40 meter lång och varierande i bredd upp till fyra meter.

Dagens ingång i öster förefaller att ha ha suttit i nivå mellan källaren och andra våningen. I väster är marknivån högre, och här kan det finnas underjordiska valv bevarade - platsen är inte arkeologiskt undersökt, så man vet inte.

Enligt en uppgift låg den egentliga ingångsporten i mitten av den tredje våningen, mot landsidan i norr, ingången skall ha skett via en uppfällbar trätrappa. Av detta går ingenting att kontrollera då muren just här är raserad.


Ingången från sjätte våningen upp till det sydvästra hängtornet

 

Tillbaka

Carl von Linné om Bergkvara
under resan till Skåne 1749

"Gamla stenhuset i Bergkvara stod ännu till sina murar för ett spektakel och en antikvitet. Det var byggt fyrkantigt som ett flaskfoder, 40 alnar högt, 34 långt, 24 brett. Det var uppmurat av kullerstenar.

Nedersta våningen bestod av valv till källare. Andra våningen hade varit magasin och visthus, 3:dje våningen kök, skafferier och dylika rum. 4:de har varit riktiga våningsrum. Ingången eller dörren till huset var på norra sidan mitt uppå väggen eller i 3:dje våningen, till vilken man uppstigit på en lös trappa, som stått utanför huset, vilken kunnat efter behag uppdragas. Detta byggningssätt, och besynnerligen med dörren mitt uppå väggen, kommer alldeles överens med stenhuset på södre Gottland, dem jag beskrivet i Gottlandsresan pag. 263, 254, varav antiquarii lära kunna sluta detta husets ålder.

På östra sidan, neder vid grunden, var en ganska liten ingång eller lönngång till huset, som fordom varit försedd med järndörr och starka bommar, genom vilken folk kunnat gå in i nedersta våningen eller källarne. En liten vall hade runt omkring befästat detta hus, som dessutom på södra och östra sidan instängdes av sjön och på de andra med dubbla gravar. Detta hus är avtaget i Dahlbergs Suecia antiqua & nova.

Ingen hade sig här bekant, när detta först blivit anlagt, dock vet man, att riksmarskalken Lars Siggeson Sparre, riddare till Sundby, stod brudgumme med Thure Trolles dotter Britta på Bergkvara år 1536, och gav han henne i morgongåva 16,000 lod silver och 100 gyllen. Av dem föddes Eric Sparre, som sedermera blev rikskansler och olycklig i Linköping under kong Karl IX år 1600 den 19 mars. Har alltså Bergkvara varit ett Trollegods. Detta hus belägrades tvenne gånger av Dacken".Dagens Bergkvara har anorna i det sena 1700-talet

 

Se kartan över Småland

 

Källor:
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Christian Lovén
SD

 

s