Björketorpstenen
Uppdaterad den 1 januari, 2009
TillbakaDen fyra meter höga Björketorpstenen
Björketorp ett stycke öster om Ronneby i Blekinge står en märklig runsten, med sina drygt fyra meter en av Sveriges högsta runstenar. Den är ristad omring 700-talet med de urnordiska runorna och skyddas
av en hotfull galder, en förbannelseformel:

Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke ska ständigt plågas av arghet. Svekfull död ska drabba honom. Jag spår fördärv.

Tecknen för 'arghet' menas också kunna översättas
med omanlighet, dvs impotens, kraftlöshet.

 

Stenens baksida förtydligar:


uþArAbAsbA - Olycksbringande spådom

Vad som inte framgår av runtexten är vad eller vem minnesmärket är till minne av. Kanske de tre stenarna representerar Oden, Tor och Frej? Runorna var ju komna från gudarna, som det står på bl.a. stenen i Fyrunga i Västergötland.

Några andra stenar som också är försedda med en galder är stenen från Stentoften som idag står i Sölvesborgs kyrka, liksom stenen från Saleby i Västergötland.


Björketorpmonumentet


Ur Sveriges historia, Oskar Montelius 1888

De tre stenarna omtalades på 1400-talet som Galte stene och utgjorde gränsmärke mellan Edestad, Listerby och Hjortsberga socknar. Än idag kan man på flera ställen se var gränserna gick, som små diken och utplacerade stenar.

Någon halvmil väster om Björketorpsmonumentet rinner Mörrumsån förbi för att sedan fortsätta ner och förbi det av danska Lundabiskoparna runt 1150-talet grundade Elleholm som låg ute på en långsmal holme i ån. På holmens norra del låg Sjöborg som var befäst. Under Nordiska sjuårskriget, 1564, ödelades Elleholm av svenska trupper, idag syns inga spår av den medeltida staden ovan jord.

Under en del av sin norra sträckning i småländska Värend heter Mörrumsån Helige å då den rinner igenom ett område som av namnskicken att döma har varit starkt hedniskt.

s