Saleby
Uppdaterad den 12 augusti, 2008
Tillbaka


Saleby kyrka från 1897, föregångaren från 1100-talet
hade en runsten inmurad i sakristian
aleby är beläget vid en uråldrig fyrvägskorsning där närmaste grannar är Resville i norr, Jung i söder och med Skara knappa två mil åt öster.
Byn ligger på en svag förhöjning i landskapet, eller som Lindskog skrev, "Saleby Moderkyrka har en glad belägenhet på en något sluttande högd i Saleby by". Namnet skrevs år 1285 som salaby och 1305 som salæby och uttalat låter det som Salby, med ett tjockt L.

Kyrkan från 1897 som har en grekisk korsplan föregicks av en romansk stenkyrka som stod på samma plats, stenar från den ingår i dagens kyrka. Tornet tros ha varit den äldsta delen av denna första stenkyrka från vilken det finns bl.a. tre liljestenar, en dopfuntscuppa och delar av en tidigmedeltida gravkista bevarade.

Tillbaka

På klockan som hänger i en stapel vid kyrkan står i runskrift bl.a. att "Då jag var gjord då var det tiohundrad tuhundrad tjugo vinter och åtta från Guds börd" - den gjöts alltså år 1228 och är därmed Sveriges äldsta daterade klocka. Möjligt är att det är prästen Jonas Dionysius som också nämns på klockan.
Teckning ur Västergötlands runinskrifter:

 


Saleby kyrka på 1890-talet. Foto: S Welin


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Vg 67 från Saleby


I Thams park sedan 1794


Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru.
Hon var …-s dotter, bäst bland människor.
Varde till en `räte` och till en `arg` kvinna
den som hugger sönder(?) eller bryter (stenen)


Runstenen efter den fantastiska kvinnan vid namn Tora påträffades i grunden till Saleby gamla kyrkas sakristia på 1700-talet, men står idag på Dagsnäs vid Hornborgasjön. Om det var samma Tora som omnämns på stenen i Järpås, tro, belägen en mil rakt västerut från Saleby.

Hotet om att bli till en räte och arg kvinna om man krossade stenen eller flyttade den var säkert av det mest förfärliga slag! En annan sten med en hotfull inskription är Björketorpstenen i Blekinge.

 

Tillbaka

Svärd, spjut och guld


Fornvännen 1908: 3 tvåeggade järnsvärd (å det mest skadade sitter ett mynningsbeslag af brons till svärdsslida, början af yngre järnåldern) samt en långsmal spjutspets af järn; alla f. liggande tillsammans 2 fot djupt bredvid "några brända kullerstenar och kol af ved cirka 5 liter i rymd". Platsen har förut varit trädgård till Dummagården och har där äfven förut hittats "kolhögar och brända stenar cirka 1—2 fot under jordytan."

I och runt Saleby har man förutom från sten- och bronsålder påträffat fynd från folkvandrings- och vikingatid; flera guldtenar och fingerringar av guld, flera silverringar och tre tveeggade svärd varav det ena är vackert smyckat med silverbeslag.

Drygt 100 meter väster om Saleby fotbollsplan ligger Korshögen, 15 m i diameter. Där finns fyra sten-sättningar och en offersten med en urholkning om 15 cm. Enligt traditionen döptes högen om från Friggas kulle av missionärer som då satte upp ett kors på den forna offerplatsen vid den tid då man började dyrka Vite Krist.

Saleby låg fordom i Als härad som skrev som Alshærad på 1270-talet. Detta härad bestod av Saleby, Skallmeja och Trässbergs socknar. Al är troligen detsamma som det urgamla gotiska ordet ahls som betyder tempel. Häradet kom på 1460-talet att ingå i Skånings härad - se kartan över häradena.Guldring från järnåldern
funnen i Stora Slöta


Se en karta över området

 

Ett annat Saleby finns mellan Agnestad och Skörstorp sydost om Falköping.

Intressant är att det finns ännu ett Saleby - i Lincolnshire, England, ca tolv svenska mil sydost om York, vikingarnas Jorvik i den gamla Danelagen.

 

Källor:
RAÄ
FMIS
Ordinis Helenium


s