Lindholmen i Göta Älv
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Borgen Lindholm i Göteborg med Hisingen i bakgrunden.
Färglagd teckning - Gustaf Brusewitz ca 1860.
nvid Göta Älvs västra strand där som Lindholmens skeppsvarv senare skulle komma att hamna låg på 1200-talet den medeltida borgen Lindholm, omnämnd år 1253 i Håkon Håkonssons saga. Slottet omtalas
sedan flera gånger på 1330-talet då konung Magnus Eriksson ibland uppehöll sig där. Hans drottning Blanka av Namur fick Lindholmen i morgongåva, varför den också kallats för drottning Blankas berg. Vid den tiden var Lindholmen en ö ute i Göta älv.

På den ganska brant avgränsade bergplatån har funnits en ringmur innanför vilken en borganläggning funnits, med åtminstone en tornbyggnad. Möjligen har ett förborgsområde funnits nedanför borgkullen (liksom i Lödöse).
Man tror att större delen av anläggningens byggnader varit uppförda i trä.

Livstiden för Lindholm som borg vill arkeologer mena inte skall ha överstigit trettio år - vilket kan förefalla vara en aningen kort tid. Det är väl inte orimligt att tro att den fanns kvar fram till att Elfsborg stod klart år 1360.
Lyndholm omnäms för sista gången år 1339.

Till höger i bilden ovan, på andra sidan dagens Sannegårdshamnen ser man kungsgården Sannegården som i Erikskrönikan omnämndes ha funnits på 1200-talet. Byggnaden rasade ner i vattnet vid ett skred i samband med muddringsarbeten i april 1907. Bakom kungsgården ser man en av fyra bautastenar vilka efter diverse förflyttningar pga grustäkter slutligen kom att hamna vid Lundbys nya kyrka.


Tack till Olle i Göteborg för information!


TillbakaHösten 1778 lät Gustaf III i hast uppkasta ett retrenchment (förskansning, inre försvarslinje) vid Lindholm, men denna befästning vilken iståndsattes år 1789 lämnades snart att förfalla.

Numera finnas inga som helst lämningar kvar efter den gamla borgen, de sista resterna bortröjdes år 1875.


 K l i c k b a r  k a r t a !
De olika befästningarna i vad som idag är Göteborg - bilden är klickbar

 Gullbrandshus och Göta Lejon  Elfsborg Lindholmen  Skansen Kronan