Erikskrönikan
Uppdaterad 14 maj, 2008
rikskrönikan började troligen författas strax innan hertig Erik dog på Nyköpings hus år 1318 och till en bit in på 1320-talet. Man tror att det skedde på initiativ av Erik själv, Magnus Ladulås andre son.
Det är inte den absolut äldsta av medeltidskrönikorna, men nog den mest kända.

På knittelvers (fyrtaktig parvis rimmad vers) skildrar den Sveriges, läs erikarnas, historia från Erik Eriksson fram till Magnus Eriksson, åren 1229-1319. Man tror att krönikan påbörjades av Erik med hjälp av någon skriftlärd i hans hov eller av någon annan till hertigen närstående person. Huvudperson är till stora delar hertig Erik själv, men även hans vapendragare Mats Kettilmundssons förekommer som en stor hjälte. Mats, menar en del, kan mycket väl vara den som sett till att krönikan blev till.

Kung Erik Eriksson fick sitt tillnamn läspe och halte efter att följande stått att läsa i Erikskrönikan: Erik konunger var nokot swa läsper wid haltan thet war ok hans sidh vilket vittnar om att han hade såväl tal- som gångsvårigheter.

 

Tillbaka

Krönikan färgad av erikarna

Krönikan är starkt kritiserad för att vara vinklad till fördel för Erik och hans gelikar, vilket man bör tänka på när den anges som källa - men å andra sidan, vilken krönika är inte det? Krönikor var ju ofta beställningsjobb av kungamakten, en storman eller kyrkan, vilka naturligtvis såg till att texten var skriven så att de själva kom att visas i den bästa av dagrar. Eftersom skrivkonsten ofta återfanns inom klostrens murar kan man ju förstå att de icketroende inte kom att beskrivas på ett särskilt fötjänstfullt sätt.

Annars är Erikskrönikan, om än svårläst för en lekman, en spännande skildring från en period fylld av intriger, mord på släktingar, inbördeskrig mellan tre bröder såväl som andra fiender - ingenting är heligt. Krönikan får dagens TV-såpor att förblekna i sin enkla slätstrukenhet.

Pga av branden i Tre Kronor saknas material för att verifiera mycket av det som står i Erikskrönikan, något att tänka på när vi lär oss den del av vår "svenska historia" som baseras på denna skrift - författad på beställning.

Erikskrönikan förekommer i nitton varianter, originalet från 1320-talet finns dock inte bevarad, närmast i tid är sex varianter från 1400-talets senare del.

Läs även om Rimkrönikorna.

 

Tillbaka

Om Kindahus i Erikskrönikan - provläs!


  The haffdo ther stanna längho
The Danskar foro andra wagha
uta lagho wid Kindahus en stund
Sidhan foro the til Bawasund
VIII dagha lagho the thär
Vilket betyder:
De låg inte länge där
Då Danskarna färdades en annan väg
(svenskarna) låg utanför Kindahus ett tag
Sedan for de till Bogesund
åtta dagar låg de där

 

 

Tillbaka

Ett stycke som handlar om avrättningen av
Torgils Knutsson till Aranäs, utfört av den
motvillige Folke Jonsson av Fånö år 1306

 

fore jwlin tha war thzta här
gen fastogang tha kom thär
herra folke jonson aff fanöö
ok sagde honom at han skulle döö
ok badh han redha sik ther til
fore thy myn herra konungen wil
tik ekke lenger latha liffwa
thy skulin i mik thz forgiffua
ath iak gör som konungen bödh
thz er mik leet vm idhen dödh

The leddon sunnan widh then stadh
ok giorde swa som konungen badh
först tha growo the hans graff
Sidhan huggo the honom hwodit aff
A werldin huru tw pläghar löna
huilkin man tik wil wt röna
thin vänlik ok thiin fagher laat
the endas offta med sorgh ok grat
ouer then graff han jnnan laa
ther lotho the eth tiäld ouer slaa

Tillbaka

ok lotho ther eth altare göra
hwo ther messo wille höra
Ther matten faa hona alla dagha
är hans siäl i nokor plagha
Tha giffui gud honom hymmerik
for then dödh han tholde a sik
eth korss saa man ther staa
hwa til stadhin faar eller fraa
The badho tess heller fore honom
honom war thess mere nade j wanom

han laa ther i hedne jordh
Som bysins fää gik ok thera hiord
alt til litit for pingisdagha
tha badho hans frender ok hans magha
at konungin skulle swa wel göra
loffwa them at the matto han föra
thädhan ok til barfötta bröder
hwem skadar thz mädhan han er döder
Thz man graffuer hans been ther nider
Som man fore allom siälom bider

Tillbaka

jak tror til gud ther alt formaa
thz han skal sin deel ther aff faa
Aff thz godha ther man ther gör
at faa hymmerike thess för
Swa frampt vm var herra wil
tha gaff konungin sith ja ther til
The toko han wp aff then mark
hans kisto ok swa hans ark
Then tiid the han thädhan baro
alle the klärka i stadhin waro

The gingo alle i moot hans liik
han war en ädela herra riik
Then stund ther han liwande war
til thz kloster man han tha baar
Ok lotho han ther wel begaa
med messor ok med saltara
Ok lagdon nidh i then koor
then gud i hymmerike boor
take hans siäl i sin wäre
fore thz kwmber liffuit tolde häre

Tillbaka


Projekt Runeberg har, jan -04,
lagt ut första halvan av
Erikskrönikan i fulltext

Källor:
Känn Sjuhäradsbygden, del 5, medeltiden - Birgitta Fritz m.fl.
Projekt Runeberg