Mats Kettilmundsson
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Sigill för riddaren
Mats Kettilmundsson

n av de härförare till viken hertig Erik Magnusson mest satte sin lit var Mats Kettilmundsson. Mats stammade från det Uppländska lokalfrälset, och hans far Kettil blev riddare genom att kämpa på
Eriks far Magnus Ladulås sida mot stormännen.
Födelseåret för Mats är okänt, och han omnämns första gången i källorna då han är sigillant för Folke Jonsson av Fånö då denne den 26 januari 1299 upprättar ett dokument avseende bröllopsgåva till hustrun Ragnborg.
Som en passus kan tilläggas att Folke var den som fick det förmodligen föga hedrande uppdraget att år 1305 föra marsken Torgils Knutsson till Stockholm för att avrättas.

 

Tillbaka

Mats Kettilmundsson - en stor härförare

Mats, eller Mattias, hade en juridisk utbildning och blev själv riddare i början av 1300-talet efter att ha deltagit i striderna borta i Novgorod, Ryssland.
Där utmärkte han sig bl.a. under Nevakampanjen år 1299 under marsken Torgils Knutssons befäl.

Mats Kettilmundsson ansluter sig tidigt till hertigarna Erik och Valdemar där han snart sitter med vid såväl möten som rådslag. I striderna mellan kung Birger och hertigarna spelar han en nyckelroll som härförare och är med redan från början.
År 1304 utmärker han sig i Dalsland där han vid Amnabro tar åtta av kung Birgers riddare tillfånga.

 

Tillbaka

Upprensningarna 1318

När kung Birger flytt till Gotland väljs Mats i Skara i juni 1318 till drots och rikshövitsman för att få ordning på landet som då var ett enda stort kaos.
Men troligt är att han redan dessförinnan startat både klappjakt och upprensningar bland Birgers anhängare och medlöpare. Birgers fäste Stegeborg i Östergötland belägras av Mats vid påsktid.

Fästet lär ha klarat av belägringen ända fram till augusti då Birgers son junker Magnus och drotsen Johan Brunke båda kunde gripas och föras till Stockholm.
Båda kom att avrättas, och i vart fall lär Johan Brunke blivit dömd att "varda rådbråkad och sedan lagd å "stegel och hiul" på den plats som idag kallas för Brunkeberg.

På hösten 1318 går Mats in i Skåne där bl.a. den danske ärkebiskopen Esger från Lund ansluter med sina styrkor.

 

* * * *

 

Då den treårige Magnus Eriksson kröntes till kung i Linköping i juni 1319 var det Mats Kettilmundsson som följde den lille prinsen fram. Mats blev också utsedd till att ansvara för det råd som styrde landet under den unge kungens omyndighetstid.

 

Tillbaka

Till Österland

Av okänd anledning kom Mats att dra sig tillbaka från sin höga post, och några år därefter beger han sig till landskapet Österland där han verkar som hövitsman och tar sig an ryssen.

På en av sina gårdar i Österland dör Mats Kettilmundsson, troligen i maj 1326.

 

Källor:
SMB

Tillbaka