Jakten på kung Birger
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Kung Birgers postludium

ill Birgers hjälp efter att han haft ihjäl sina bröder på Nyköpingshus 1318 anländer under befäl av Mårten Due ett 600 man starkt danskt rytteri till Östergötland och sluter sig till kung Birgers Magnusson mot de hertigtrogna som nu startar ett krig för att avsätta honom från den svenska tronen.

De hertigtrogna trupperna leds av Karl Elinesson, och möter den danska hären i trakten av Skärkind mellan Söderköping och Linköping i det centrala av Östergötland. Slaget går dåligt för Birger, och tillsammans med de överlevande danskarna flyr han genom skogarna norr om Vättern och in i Västergötland.

Efter slaget vid Skärkind har Mats Kettilmundsson i det närmaste full kontroll över Östergötland.

Tillbaka

Birger rider då ner ner till Helsingör där han den 27 februari pantsätter Visingsö och Småland till Erik Menved för den hjälp han kan tänkas komma att behöva för det fortsatta kriget. Snart därefter sitter han åter i sadeln, på väg mot Östergötland, och passerar då bl.a. Karleby, en plats belägen strax sydost om Falköping, vid en av dåtidens viktigaste vägar. Där möter han en av de hertigtrognas bondehärar - se en karta. Den västgötska bondehären lär ha blivit fullständigt slaktad av Birgers trupper - läs om det här.

Därefter fortsätter Birger med sina trupper, troligen samma väg tillbaka som de tidigare kommit, rundande Vättern varpå de tar sig till Stegeborg där sonen Magnus avlämnas.

I april möter han Axevalla hus' hövitsman Knut Porse i ett slag vid Söderköping. Detta nederlag kommer att bli slutet för Birger. De modfällda danska soldaterna anträder återmarschen till Danmark och Birger flyr landet, kvarlämnande sonen på Stegeborg.

Tillbaka

Birger har dock alls inte gett upp hoppet om att kunna återerövra sin krona, utan har begett sig till Gotland varifrån han sänder två undsättnings-expeditioner till sonen Magnus och Stegeborg. Båda försöken misslyckas, och även en dansk flotta blir illa tilltygad när den försöker ta sig fram til den belägrade borgen.

Under det sista undsättningsförsöket faller Johan Brunke i de hertigtrognas händer och avrättas efter tillfångatagandet. Många vill ha det till att det var von Brunkow som inspirerade Birger till Nyköpings gästabud.

Under sommaren faller Birgers sista fästen, Stegeborg och Nyköping. På Stegeborg får besättningen fritt avtåg mot att Birgers son Magnus ger sig fången, varefter fästningen förstörs. Magnus förs bort till rättegång och avrättning.

 

Tillbaka

Mats Kettilmundsson

I kaoset som råder efter Birgers flykt till Gotland väljs vid ett möte i Skara i juni riddaren Mats Kettilmundsson till drots och hövitsman över Sverige. Det första som står på agendan är att se till att man kommer till en freduppgörelse med kung Menved och Birger. Mats Kettilsson beslutar sig för att försöka bryta deras kampvilja genom ett anfall mot Skåne.

Han samlar sina trupper i Jönköping, och i oktober marscherar man in i Skåne med en stor här, uppbackad av danska stormän som gärna vill göra upp med Erik Menved. Fälttåget går svenskarnas väg, och en dansk här under ledning av greve Ludvig Albrektsson av Eberstein besegras den 26 oktober vid Mjölkalånga. Danskarna lider ett stort nederlag, och 300 danska riddare och svenner tas till fånga medan de som överlevt flyr åt alla håll. Mats Kettilmundsson slår dock inte av på takten, utan plundrar så gott som hela Skåne.

Efter dessa motgångar ber kung Erik Menved om att man skall förhandla, och den 11 november sluter man ett stillestånd i Roskilde. Man kommer överens om att vapenvila skall gälla under tre och ett halvt år, samt att att Sverige inte skall stödja de danska stormännen under denna tid. Inte heller skall Danmark stödja Birger om han skulle försöka bryta stilleståndet.

Birger dör i Danmark den 31 maj 1321 och får sin grav i Sankt Bendts kyrka i Ringsted. Ny kung i Sverige blir år 1319 den blott treårige Magnus Eriksson.

 

Källor:
SMB