Ringsted
Uppdaterad 17 september, 2008
Tillbaka


Kopparstick från 1700-talet
S:t Bendts kyrka i Ringsted, vilorum för såväl danska
som svenska kungar och drottningar
å gott som mitt på Själland ligger staden Ringsted, med Sorø och Hvideättens Fjenneslev i väster och vikingarnas Roskilde i nordost.
S:t Bendts (Bengts, Benedikts) kyrka i Ringsted var klosterkyrka för ett benediktinkloster, invigd år 1170. Kyrkan är Nordens äldsta tegelstensbyggnad och har ett torn som är 52 m högt. Utanför kyrkan finns en tingssten.

Redan Knud den store lät slå mynt i Ringsted, omkring 1020. På gården Fjenneslev väster om Ringsted föddes den mäktige biskopen Absalon omkring år 1128, en son till Asser Rig.

 

Tillbaka

Danska kungligheters kyrka - och svenska

År 1170 kröntes här i Ringsted klosterkyrka Knud Valdemarsson till kung av ärkebiskop Eskil av Lund och här ligger hans far Knud Lavard skrinlagd, mördad i skogen norr om Ringsted i januari 1131 av den fram till dess svenske kungen Magnus Starke.
Skrinläggningen skedde troligen i samband med kung Knuds kröning då Knud Lavard blivit helgonförklara av sin postume son Valdemar den store som även han kom att bli begravd i kyrkan, 1182.

År 1241 begravdes Valdemar Sejr mellan sina båda drottningar Sofia och Berengaria.
År 1250 begravdes Erik Plogpenning efter att ha blivit mördad av Abel som därefter blev kung.
År 1319 begravs Erik Menved.
År 1321 den förre svenske kungen Birger Magnusson som ju tvingades fly Sverige efter Nyköpings gästabud.

Här finns också flera svenska drottningar - västgötske Erik Knutssons hustru Rikissa (1220), Birger Magnussons maka Margaretha (1341), troligen också Blanka av Namur (1363) som var kung Magnus Erikssons hustru. Blanka hade dött i Köpenhamn kort efter sonen, den norske kung Håkans giftermål med danske kung Valdemar Atterdags dotter Margareta.


Karta över Danmark