Opensten
Uppdaterad den 10 oktober, 2008
Tillbaka


Resterna av fästet Opensten på Husberget, bilden tagen från söder
et gamla fästet Opensten eller Oppensten låg beläget i Kinds härad, mitt i gränstrakterna mellan ett tidigt Sverige och den ständige
fienden Danmark. Openstens historia går tillbaka så långt som till 1200-talet. År 1307 förskansade sig hertigarna Erik och Valdemar i KindahusErik Menved var på stridshumör. För att inte skänka honom ett fäste lät bröderna bränna ner Opensten.

Under åren 1362-66 byggdes det åter upp, eventuellt av den tyske fursten Erik av Sachsen som anförde Valdemar Atterdags trupper i strider in mot Västergötland år 1366. Fästet blev därmed betydligt utökat, med försvarstorn som var byggda i flera våningar och med skottgluggar i murarna. Med sitt läge mitt ute i en sankmark tillhörig Sämån var det inte heller lätt att storma.

Tillbaka


På toppen, 30 meter över kringliggande marknivån, stod själva försvarstornet
(Bilden är en fri fantasi)

Vägen som ledde ut till borgen gick genom sankmarker och kom från Husbackarna i söder. Den ledde upp till en förborg som lär vara den del som stammar från 1200-talet.

De högre delarna av borgen ligger ovanför en mycket brant sluttning, och på toppen, 30 meter över kringliggande marknivån, stod själva försvarstornet.
Det har varit kvadratisk, och invändigt inte särskilt stort - innermåtten mätte endast ca sex meter - däremot har det bestått av flera våningar.
Yttermåtten späder dock på storleken - yttersidorna var 10 meter med en tjocklek av 2 meter.


Vägen fram till borgen, kommande söderifrån genom sankmarken

 

 

Tillbaka

Borgherrar

Opensten innehades fram till 1367 av Erik av Sachsen, som då överlämnade borgen till Danmark - oftast har fogdarna kommit från Danmark eller Tyskland.

År 1383 överlämnas Opensten av en Johan List till Bo Jonsson Grip, men Johan fortsatte dock som fogde. Efter dennes död 1386 togs borgen 1387 över av Örestens hövitsman Algot Magnusson Sture (Tre sjöblad) vilken anslöt sig till drottning Margareta.

Under Opensten låg Marks härad, vilka båda efter Margaretas seger vid Falköping (Åsle) 1389 förlänades åt Nils Jönsson Svarte Skåning. Efter honom innehades sedan slott och län av hans son, vanligen kallad Svarte Jöns.

Abraham Brodersen var en av de större jordägarna på båda sidor om gränsen och hade Opensten under en längre period. Från Opensten administrerade Abraham också Kinds härad. På borgen firade man år 1407 Abrahams andra dotters födelsedag.

Den 9 maj år 1407 år befann sig biskop Brynolf Karlsson av Skara på Opensten där han i ett brev lovade att återbetala för lika mycket värde som han låtit hämta från kistan i sakristian i Lödöse efter Herr Haralds (?) död, och lovar Herr Abraham att det skall stå till drottning Margaretas rådighet.

Tillbaka

År 1427 var Kristiern Gregersson Leijonhufvud från Brunsberg fogde på Opensten.
Greve Hans af Everstein var fogde på Openstens slott 1430.
År 1434 var en Mårten Grabow fogde på borgen, vilken han utan några större stridigheter överlämnade den till Engelbrekts anhängare med Peder Ulfsson Roos som anförare, vilken lät bränna och riva fästet.

Opensten har också fungerat som en länsborg för Openstens län.

 


Den lägre platån, förborgen från 1200-talet

Då Limmareds järnväg byggdes fann man stora mängder av stigbyglar, svärdsdelar och annat som blivit kvar efter våra förfäders stridigheter.
I och kring borgen har man dock inte grävt...


Karta enligt Djurklou

 

Källor:
Skylt på platsen
Boken Älvsborgs län - Historia i gränsbygd