Bäreberg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Jättestugan i Bäreberg med två flankerande stenar som vakter för ingången

ellan Örneberget och byn Bäreberg norr om Nossebro och utmed
vad som nog kan vara den gamla landsvägen upp mot Främmestad
tronar en hällkista som givits namnet Jättestugan. Den betecknades såsom varande den bäst bevarade hällkistan i hela Skandinavien fram till att man fann hällkistan i Skogsbo vid Norra Säm år 1910. Skandinaviens största hällkista är belägen österut, i Södra Härene.

 

Tillbaka

Vikingaskatt

Vid Nossan i Norledet norr om byn Bäreberg har man i en till Nossan hörande våtmark funnit en vikingatida silverskatt bestående av 183 saxiska, danska, arabiska och tyska mynt (varav 60 är fragmentariska), två armringar av silver och en silvertacka. Av detta kan man sluta sig till att det måste ha bott tvättäkta vikingar i Bäreberg! Troligen har mynten hamnat på sin plats ca 1050, bl.a. mynt präglade för danske Knud den store som var en son till Sigrid Storråda och Sven Tveskägg - se under Främmestad som ligger strax västerut från fyndplatsen.


Bara några km åt sydost ligger Essunga varifrån en av Västergötlands till namnet tidigast kända lagmän kom, Öndær från æffungi.

Bäreberg skrevs år 1364 som Bærabergh vars förled antas komma från det fornsvenska bæri som betyder björn.

 


Guldbrakteat från 500-talet
funnen i Bäreberg

 

Till sidan över lämningar från forntiden


Läs lite om
Megalitkulturen gravar

 

Tillbaka