Ales stenar - Skåne Kölaby - Vg 179 och Vg 180
Algutstorp (P) - bautastenar, hällkista Lagmansholm - domarringar
Algutstorp (R) - Quiskede tingsplats Landa - skålgropar m.m.
Alingsås - Rolfs hög Larv - storhög, runsten Vg 127
Alvhem - hällristningar Leksberg - Vg 9, 11, 12, 13, 106
Amundtorp - gravfältskomplex Lekåsa - bautastenar, domarring
Anundshög (Vs) Lena - bautastenar
Asige, Halland Levene - Sveriges högsta runsten, Vg 117
Askeberga skeppssättning Ljur - hednisk gudasten?
Barne-Åsaka - runstenarna Vg 122, 123 Luttra - gånggrift
Birka på Björkö i Mälaren Lyrestad - Rogstorpsstenen, Vg 14
Bitterna (Väster-) - domarring, gravfält m.m. Mammenyxan (DK)
Bitterna (Öster-) - Vg 128 Mareberget vid Göta älv - fornborg
Björketorpstenen i Blekinge Medelplana - Tredings stenar
Blidsberg - runstenar Möne - guldhalskrage
Blomsholm - skeppssättning och kungshög* Mösseberg - fornborg och storhögen Holöja
Bolmers högar i Skåne Nasta, Närke - runsten Nä 34
Bragnum - thegnsten Norra Lundby - runsten Vg 199
Bäreberg - hällkista Norra Vånga - Lumbers hög, runstenar mm
Böckersboda skeppssättningar Norrköping (Ög) - Himmelstalund
Dagsnäs - Pehr Thams runstenssamling Nycklabacken - stort gravfält
Dalum - runstenar Nässja (Ög) - skeppssättning
Dags mosse - märklig stenålderslämning Odensåker - gravfält o gravröse
Dimbo - stort vikingatida gravfält Olsbrostenen
Djupedal, Hisingen - fornborgar Ornunga - labyrint
Dårskilds högar i Skee, Bohuslän Otterstad - runsten Vg 35
Edsvära - runsten "död i viking" Pjukarp - vikingatida kammargravar
Eggby - runsten Vg 77 Såntorp - gravfält Pilane gravfält - Tjörn
Eggvena - gravåker och runstenar Påarp - klapperstensgravfält (N)
Eketorp, Öland - fornborg Rackeby - runsten Vg 37
Ekornavallen Remmene - den dubbelsidiga Vg 156
Essunga - järnugnar och ryttargrav Råda - runsten Vg 40
Finnestorp - offerplats Rökstenen - Ög 136
Fjärås bräcka - 127 bautastenar Sal - runsten Vg 100
Flistad - kung Ranes hög Selaön i Södermanland, Sö 203
Flyhov - hällristningar vid Husaby Siene - gravfält med möjlig fornborg
Fristad - domarringar mm Silarps bro - runsten Vg 175
Främmestad Skalunda
Frölunda, Tidavad - Vg 16 Skepplanda - Grönköp / hällristning
Fröslunda - bronssköldar och stort gravfält Skogsbo hällkista
Fröstorp - gravfält, Vg 157 Slagelse DK
Fyrunga - runsten och vikingasilver Slädene - runsten Vg 118
Fåglum - hällristningar Smålandsstenar - domarringar
Fänneslunda - runsten Vg 158 Sollebrunn - gravfältet Erska Lunde
Fölene runstenar Sparlösastenen - Vg 119
Fölene - Nycklabacken Stora Ek - runsten Vg 4
Galstadyxan Stora Mellby - fornborg
Genneved - Odens flisor Strö - runsten VG 47
Gerum - 2.300 år gammal mantel Svartarp - offerplats
Glanshammar (Nä) - runstenar mm Synnerby - thegnsten Vg 73
Greby, Grebbestad - stort gravfält Sätuna
Gripsholm - Ingvarstenen Sättuna (Ög)
Grytet - klapperstensgravfält Södra Härene hällkista
Gråmur - fornborg på Billingen Södra Härene - Lundskullen
Grästorp - dreng- och thegnstenar Södra Ving - gravhällar
Gösslunda - runstenar Sölvesborg - runstenar
Götala - platsen för alla götars ting Tanum - runsten och hällristningar *
Götavirke (Ög) - försvarsvall Tjärby - gravfältet Örelid i Halland
Götlunda - runsten Vg 7 Tranemo, Normanslid- Vg 195
Hagadösen på Orust Trelleborg
Halleberg - Skandinaviens största fornborg Trestena
Hasslösa - gravfältet Brakelund Tumberg - runsten Vg 257 och gravfält
Herrljunga - hällkista med gavelhål Tun - gravröse
Hjälstad - thegnsten Vg 8 Täng - thegn-sten
Hoga på Orust - runsten Ullene-Åsaka
Hol - gravfält Ullervad - Vg 15
Hov - gravfält i Annelund Uppsala
Hudene - bautastenar Uppsala - Mac Keys Ubsola i Ledsjö sn
Hunneberg med omgivningar Uppåkra, Skåne - hednatemplet
Husabystenen - kopia i Blomberg Vadstena - Ög 179
Håga - Hågahögen (U) Valeberg - domarringar, storhög
Håle - två thegn-stenar Vallerstad - Lunds backe - stort gravfält
Håvesten - gravfält Velanda - runsten Vg 150
Hällestad - runstenar Vellinge - Bolmers högar
Hällstad - Vg 160 Viglunda
Härna - Kungsstenen eller Bolle Blås sten Vist - VG 187
Hästholmen Ög - hällristningar Villkorsberget - fornborg på Värmlandsnäs
Höge Hall i Västerplana Vittene (P) - Drottning Disas grav
Högsbyn - hällristningar i Dalsland Vittene (R) - guldskatt
Hökerum - runsten Vg 168 och VG 169 Vårgårda - gravfält
Inglinge hög Vårkumla - runsten Vg 139 och gånggrifter
Jällby - gravfält Väring - gravfält (guldfynd 1,7 kg)
Järsberg - runsten Vr 1 Värö - gravfältet Jättahögen (N)
Jättene Värmland - gravhögar mm
Kallebystenen i Tanum från 400-talet Västra Gerum - Ödas gravhäll
Karleby - Nordens största gånggrift Västra Tunhem - gravfält
Kivik - gravröse Vätteryd - stort gravfält i Skåne
Klevastaden i Kinne-Kleva, Kinnekulle Ymsingsborg - fornborg
Kymbo - hålvägar Ås - runsten Vg 112
Kållands-Åsaka - runsten med bild Ängakåsen - gravfält i Kivik
Källby Hallar - Vg 55 och Vg 56 Äskekärrskeppet
Kånna högar - stort gravfält vid Ljungby .

Se även under Kyrkor för fler platser med forntidshistoria eller använd sökfunktionen

- ny sida
* - uppdatering


Stenålder

Megalitkulturens stengravar och se en tidsaxel på samma sida

Bronsålder

Järnålder

Läs en betraktelse över forntiden

Läs om forntiden

 


Skeppssättningen i Amundtorp med Hornborgasjön borta till höger

 

Tillbaka

Runstenar

Det stora flertalet av de runstenar som idag står som stolta minnen från flydda tider tillkom från omkring 800-talet och fram till 1000-talets senare del då runstensresandet i princip upphörde. Runorna själva levde dock kvar långt längre, både i Sverige och Norge, i vissa fall ända fram mot 1900-talet.

Runstenarna restes i hela det nordiska området, och tros oftast vara ett minnesmonument över en avliden medan personen blivit begravd på gårdsgravfältet eller var försvunnen i fjärran land.

De runstenar som restes från ca år 400 och fram till 800-talet är i allmänhet ristade med den äldre runradens runor - Futhark - och saknar oftast ornamentering, som stenarna i Norra Vånga, Tanum och i Järsberg.Runsten Vg 128 i Öster-Bitterna


Omkring år 1000 sker ett stort uppsving i runstensresningen, antalet stenar som reses ökar en kort tid i söder och sprider sig sedan norrut där det kulminerar i Uppland mellan 1050-1100 för att därefter helt upphöra.


Jellingstenen som målad kopia

Runstenarna var vackert målade med ockrafärg, åtminstone bör runorna ha varit ifyllda, "Här ska stånda stenarna dessa, röda av runor, reste dem Gudlög efter sina söner, och Hjälmlög efter sina bröder" som det står på en runsten i Överselö, Södermanland. Kanske man använde sig av de tre ockra-färgerna rött, gult och brunt. Rödockran använde man redan under tidig stenålder för att måla med, och dessutom var det vanligt att man strödde ockra över de döda i sina gravar.

Tillbaka


Vg 195 i Normanslid, Tranemo


Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder

 

 

Från en kul karta över Orust och Tjörn
Runstensturist - ganska
lik undertecknad...


Tillbaka

 

Fjärås Bräcka - gravfält Nycklabacken - gravfält i Tarsled Södra Härene - gravfält, hällkistor mm Vårgårda, förr Skövde Hol - gravfält Amundtorp vid Hornborgasjön Askeberga skeppssättning Sparlösastenen Mönekragen Ållebergskragen Ekornavallen - gravfält Gånggrifterna i Karleby Olsbrostenen Brakelund i Hasslösa Gullhögen vid Skövde där man funnit en av Sveriges största guldskatter Offerplatsen Finnestorp Bronssköldarna i Fröslunda Dimbo gravfält Thegn-stenar i Eggvena Thegn-sten i Velanda, skyddad av guden Tor