Fornborgen på Villkorsberget
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Utsikt söderut uppifrån Villkorsbergets fornborg på Värmlandsnäs, i fjärran kan man
då man är på plats ana Västergötlands österut liggande berg

ppe på en klippa på Värmlandsnäs östsida låg det på 500- och troligen också en bit in 600-talet en fornborg med fantastisk utsikt ut över Vänerns vida vatten. Fästet är arkeologiskt undersökt och har

visat sig blivit bränt någon gång under åren 510 - 680 e Kr, vilket intressant nog stämmer in tidsmässigt med den tid då Olof Trätälja skall ha överfallits och bränts inne...

 

Tillbaka

Bilder


Fornborgens norra del med raserade vallar där en gång palissaderna reste sig.
Till höger om stolpen i förgrunden ligger vad som förefaller ha varit borgporten.

 


Södra delen av fornborgen - uppifrån krönet till höger
ser man miltals ut över Vänerns blå vatten

 


I norr låg en naturlig hamn där man drog upp sina skepp på stranden


Eventuellt hette berget förr Vikersberget. Vid besöket var hela området i god ordning och gräset slaget, men det hade gärna fått finnas en informationsskylt.

 

En annan fornborg där man byggt murarna av sten låg i Knappa, belägen någon halvmil söderut från Villkorsberget, någon km inåt land - märkligt att fornborgar ofta förekommer parvis! Ytterligare en värmländsk fornborg låg sedan på Källbergsön i Lurö skärgård.