Jätteberget i Alvhem
Uppdaterad den 16 november, 2008
Tillbaka


Hällen på Jätteberget i Alvhem
Alvhem någon dryg km nordväst om Alfems kungsgård finns på Jättebergets södra sida en bergshäll där man under bronsåldern ristat
in 25 skepp, flera djur, en människofigur, 45 skålgropar, två fötter samt några oidentifierbara figurer. Hällen där ristningarna breder ut sig är ca 6,5x4,5 meter stor.


Skepp och båtar i flera utföranden och variationer liksom skålgropar i olika storlekar

 


Djur med skålgopar i huvedena, en jordbrukande man med krokårder (?),
en svärd- eller dolkliknande figur m.m. (digitalt förstärkt rödfärg)

 


Ristningar i flera lager - varför? Se likheter i motiv i graven i Kivik.

 

Tillbaka


Två av skeppen på Jätteberget

Flera av skeppen här på Jätteberget har sin egen stil, med kraftiga stävar och utåtriktade övre avslutningar som skiljer sig från de flesta andra hällskepp i Norden. Jämför det översta skeppet på bilden ovan med Osebergsskeppets förstäv till höger som är från ca 830-talet, och det undre skeppet med skeppet från Belgien från 500-talet som med fog kan kallas för ett drakskepp. Märkligt - kan dessa ristningar vara från järnåldern, tro? Fynd av skepp som fört segel här uppe i Norden är av så sent datum som 750-talet e Kr.

Osebergsskeppet

Skepp med djurhuvud - Ekenberg, Östergötland


Ramm på ett skepp från Nydam, 300-talet e Kr

 

Tillbaka

Ofta brukar man anse att hällskeppen är avbildningar av skepp som kommit på besök nerifrån Medelhavet då likadana skepp finns avbildade på grekiska vaser. Men lika gärna kan de vara avbildningar av egna skepp, kanske skepp som förlist och blivit inknackat i en stenhäll till minne, alternativt avbildats för att få lyckan med sig på sin resa ut över de stora vattnen. Skeppet ovan här på Jätteberget har en skålgrop som avslutning på rammen, kanske offrade man något i den för att bringa lycka på färden? Tja, vem vet...


Se också hällristningarna i
Vitlycke, Högsbyn och Hästholmen


Läs om hällristningar

Källor:
FMIS
Skylt på platsen