Tanum
Uppdaterad den 10 oktober, 2009
Tillbaka


Kallebystenen som idag står vid Tanums kyrka
(bilden något digitalt förstärkt)
nvid Tanums kyrka i Bohuslän står en av Sveriges äldsta runstenar, ansedd till att vara så tidig som från 400-talet. Namnet kommer sig av
att stenen då den påträffades låg som en bro över en bäck i Kalleby, ca sex km söder om Tanums kyrka. Dess ursprungliga plats är okänd.

Þrawijan - haitinaR was

Inskriptionen som är ristad med de äldre 24-typiga runorna står med runornas baser mot stenens mitt, och läses nerifrån och upp. Den är svårtolkad, men man tror att det första ordet är besläktat med orden trå och tråna och att de följande orden är äldre former av verben heta och vara. Möjligen är det en schaman som nämns.


Stenen avbildad i Sveriges historia,
Oskar Montelius 1888

Se runstenen i Norra Vånga som är från 500-talet
och Kylverstenen från 400-talet hos historiska.se

 


Vid Grebbestad en halvmil västerut finns Bohusläns största gravfält,
Greby gravfält som var i användning under den tid då Kallebystenen ristades

 

 

Tillbaka

Vitlycke


Begravningsritual där skeppet är på väg med båt till dödsriket - eller blåser man till strid? Kan det mellersta skeppet vara försett med något annat än en ramm framme i fören...?

Hällristningarna i Vitlycke några km söder om Tanums kyrka är fördelade över flera hällar, varav den mest berömda är den 22 meter långa och sju meter höga Vitlyckehällen som har uppemot 400 ristningar.

Då ristningarna tillkom under åren 1800-500 f Kr låg denna häll nere vid vattenbrynet. Detta förklarar varför den lilla bäck som rinner förbi i dalen nedanför heter Gerumsälven! I dag återfinns ristningarna mellan 25-30 meter ovanför havsytan.

 

Vänster: Man med lyftad yxa

Nedan: "Brudparet"Skålgropar, skepp och vad man tror är en blåval

 


Bronsåldershusen i Vitlycke

 

 

Tillbaka

Aspeberget


Del av en stor häll på Aspeberget, beläget omedelbart söder om Vitlycke. Här finns mängder av skepp, kämpande krigare liksom oxar och andra djur avbildade.

 


Procession på Aspeberget, den andra figuren från höger är en kvinna

 


En bågskytt med sköld och svärd

 

En märklig ristning föreställande två kvinnor
med långa hårflätor. Ristningen är tolkad både som att kvinnorna vaktar en boskapsfålla alternativt är två kvinnliga schamaner/präster som bär upp solen.

Eller är det kanske en eld eller en kokgrop
med eldsflammor alternativt rök som man avbildat?

 

Tillbaka

Litsleby


Striden i Listleby - fem av männen till häst har både spjut och sköldar

Litsleby är beläget strax väster om Tegneby, ca tre km söder om Tanum. Uppe på berget ovanför hällen med Spjutguden finner man en ristning som visar en strid. Åtta män till häst, fyra som kommer från vänster och fyra från höger.
I gruppen som kommer från vänster ser deras anförare ut att vara en medlare då han saknar vapen, inte ens några armar ses avbildade.
Högst upp syns en man på en hingst. Mannen har en sköld, men inga vapen, och hästen ser ut att stegra sig. Bakom honom står en adorant med armarna lyftade som om han ber till gudarna.
Mannen längst ner till höger anfaller till fots, kanske är det hans häst som finns avbildad lite längre upp, som saknar bakben...?
De rektangulära sköldarna är av keltisk typ och användes i huvudsak av ryttare.

Den översta figuren på bilden ovan rider på en hingst, förutom sköld ser han ut att bära någon form av skydd för bröstet


En av världens äldsta avbildningar av stridande som använder sköld

 

Tillbaka

Spjutguden i Litsleby


Bland mer än 80 skepp står världens troligen största hällristningsfigur, Spjutguden.
Figuren som är 2,35 m hög anses vara ristad i mitten av bronsåldern.

 

Tillbaka

Fossum


Skepp med djurhuvudformade stävar, människor och fåglar


Fler skepp med djurformade stävar i Fossum - 2000 år före vikingarnas skepp...

Läs lite om drakskepp


De röda partierna är digitalt förstärkta

 


En av hällarna i Fossum - ristningarna är digitalt förstärkta

 


Avrättning...?

 


Den berömda
Fossumkvinnan


I Tanums världsavsområde ingår också
hällristningarna i Gerum och Kalleby


Se också hällristningarna i
Högsbyn i Dalsland, Jätteberget i Alvhem i Bohuslän och Hästholmen i Östergötland