Badelunda - Anundshög
Uppdaterad den 9 september, 2008
Tillbaka

 
Två av Sveriges största skeppssättningar framför
Sveriges största gravhög, Anunds hög
adelunda är beläget strax nordost om det gamla Aros, som Västerås fordom hette, ej att förväxla med det Aros som idag heter Uppsala.
I Badelunda ligger gravfältet Anundshög beläget, ett av Sveriges absolut mest imponerande fornlämningsområden vilket i huvudsak varit i användning från folkvandringstid och fram till vikingatidens slut.

Det är med vördnad man närmar sig Anunds hög, Sveriges största gravhög som är ca 65 meter i diameter och nio meter hög utan någon hjälp av att vara byggd på en ås eller annan förhöjning. Grannhögen i norr mäter 30 m i diameter och är fyra meter hög, sedan finns ytterligare tio gravhögar i fallande storlek.

Genom gjorda provschakt har man kunnat datera tillkomsten för Anunds hög till folkvandrings - vendeltid. Innan högens tillkomst har det stått hus på platsen, ca 200-400 e Kr.

Tillbaka

"Anunda Högh" omnämns på 1300-talet som en tingsplats, och i en av de mindre högarna norr om Anunds hög, som omtalats som 'tingsstuga', har man funnit tegelrester efter vad man tror har varit ett spisröse, omnämnt i Rannsakningarna 1682.

Gravfältet sträcker sig utmed en bred åsrygg, och här har viktiga vägar dragit fram varom flera avsnitt med hålvägar bär sin vittnesbörd.

 

 

Tillbaka

Minnesstenarna efter Heden


Runstenen Vs 13 står lätt framskjuten i en i övrigt rät rad av dussintalet mindre stenar

 

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden,
Anunds broder. Vred högg runorna.

 


Man vill mena att de kungar som red ut på Eriksgata skall ha ridit fram här längs stenraden

I september 2008 fann arkeologer med hjälp av markradar ett trettiotal gropar som ligger på en 200 m lång rad vilken löper parallellt med stenraden på bilden ovan. Om det stått resta stenar eller stolpar i groparna är i skrivande stund okänt, radarn markerade två meter i diameter och två meter på djupet för groparna.

 

Tillbaka

Skeppssättningarna


Utsikt från Anunds hög ner över bl.a. de två största skeppssättningarna, några gravhögar
och ett stycke av raden med Folkvids stenar längst bort till höger

Det närmsta stenskeppet är 53 meter långt och består av 26 stenar, det bortre som är bredare, uppemot 25 meter, är 51 meter långt och består av 24 stenar. Båda skeppen har en maststen.


På gravfältet finns ytterligare tre skeppssättningar, denna
belägen
alldeles nedanför och norr om Anunds hög


Se också Ales stenar, Askeberga och Blomsholm

 

Tillbaka

Labyrinten vid Tibble


En labyrint på det stora gravfältet, belägen ca 800 m söder om Anunds hög och daterad till ca 100-talet. Här är stora delar av området numer ett övergivet grustag...

 

Tillbaka

Mer runt Badelunda

Två km åt sydväst från Anundshög ligger Grytahögen som är 40 m i diameter och sex meter hög, och i Tuna ca två km österut finns ett sjuttiotal gravar som tillkommit från folkvandringstid fram i vikingatid. Åtta av dessa är båtgravar där kvinnor fått sin sista vila, där finns också fem kammargravar tillhörande kvinnor.

En av dessa är Tunagraven där en kvinna på 300-talet gravlades i sin högtidsdräkt med sina, bl.a. en halsring, två armringar och en fingerring av guld. Mansgravarna var enklare brandgravar. Detta för osökt tanken till berättelserna om Kvinnolandet eller Kvänland som det också kallades och som skulle finnas någonstans vid Östersjöns strand. Adam av Bremen skrev att sveonerna härskade över stora landområden ända upp till Kvinnolandet.

Läs om kammargravar.


Källor:
Skyltar på platsen
RAÄ