Blomsholm
Uppdaterad den 17 oktober, 2009
Tillbaka


Skeppssättningen i Blomsholm består av 49 stenar,
är 41 meter lång och 9 meter bred.
Blomsholm som är beläget några kilometer nordost om Strömstad i Bohuslän tronar en av landets största skeppsättningar. I de ca tio
kringliggande gravhögarna har man påträffat urnor med brända ben vilka har daterats till 400-600 f Kr, och troligen är skeppssättningen från samma tid.

Då stenarna hade rests så låg skeppet på stranden till en av Västerhavets alla vikar, i ett område som i sagorna senare skrevs som Viken där vikingarna huserade.


Skeppet låg vid en vik av Västerhavet, vars vattenyta var belägen bortom och till höger på bilden. På andra sidan viken låg kungshögen Gröne hög - se nedan.

 


För- och akterstenarna är närmare fyra meter höga medan de
stenar som står midskepps mäter omkring en meter.


Andra skeppssättningar:
Ales stenar| Anundshög | Askeberga | Böckersboda

 


Skeppssättningen i Blomsholm sedd uppifrån en väldig domarring, läs vidare nedan

 

Tillbaka

Sveriges största domarring?


Sveriges troligen största domarring ligger på en sluttning
som vetter söderut, ner mot skeppssättningen ovan

På berget norr om skeppet finns ett gravfält med ett 40-tal järnåldersgravar, med storhögar och bautastenar, men där det kanske mest anmärkningsvärda är en domarring om 10 stenar som med sina 36 meter i diameter torde vara Sveriges största domarring. På Blomsholm säteris marker finns ca 160 gravar, fördelade över sju gravfält, alla från järnåldern. Läs om domarringar.


Strax ovanför domarringen ligger bl.a. denna kungshög


En stor bautasten på gravfältet, drygt två meter hög

 

Tillbaka

Gröne hög


Gröne hög är Bohusläns största gravhög

I Blomsholm ligger Bohusläns största gravhög, Gröne hög som är ca 45 meter i diameter och sex meter hög. Då högen som är från ca 500-talet tillkom var det öppet vatten bort mot skeppssättningen som ligger endast några hundra meter norrut, strandlinjen låg så dags 10 meter högre än idag. Endast 500 meter åt sydost finns idag Strömsvattnet, resterna av en vik i Västerhavet som var en del av de senare kommande vikingarnas Viken.

 

Tillbaka

Galärvägen förbi Gröne hög och Blomsholm

Efter ett misslyckat anfall mot Christiania år 1716, dagens Oslo, hade Karl XII två år senare samlat 36.000 man för att sätta det med Danmark i union varande Norge på plats. Med Armfeldt och ca 6.000 man på väg mot Trondheim skulle kung Karl anfalla söderifrån med huvudstyrkan, och på vägen mot Christiania skulle Fredrikshald erövras (Fredriksten, sedan 1920 kallat Halden).

För att överraska Fredrikshald skulle man komma sjövägen med stora galärfartyg, men detta fick man göra från "fel håll" eftersom Idefjorden var avskuren vid Svinesund. Cirka 800 karoliner från Älvsborgs regemente och Svea livgarde beordrades i slutet av juni att påbörja förflyttningen av 12 galärer, 20 meter långa roddbåtar som vägde uppemot 50 ton vardera.

Förflyttningen gick över land, förbi Gröne hög och skeppsättningen i Blomsholm vidare österut via Färingensjöarna. Över sanka myrmarker, uppför bergsbranter, genom smala pass och fram över leriga åkrar drog man skeppen för att efter närmare två mil och två och en halv månad av obeskrivligt slit äntligen komma fram till det inre av Idefjorden. Snacka om galärslavar...

Allt slit visade sig till slut ändå ha varit förgäves. Då anfallet mot Fredrikshald hållit på i en dryg månad och datumet skrev den 30 november sköts kung Karl till döds, enligt myten av en knapp som gick genom hans huvud, avlossad från svensk sida... Belägringen avblåstes, Armfeldt började när han fick beskedet att vandra tillbaka hem, kvarlämnande 3.000 ihjälfrusna svenska karoliner uppe på fjället, och Karl XII:s syster Ulrika Eleonora blev sedan Sveriges drottning.
Galärvägen är idag en vandrings- och kanotled.


Karl XII


Källa:
Skylt på platsen

 

 

Tillbaka

Ranrike

Norra Bohuslän skrevs på 500-talet av Jordanes som Ránríki, varifrån dess kung Rodulf skall ha begett sig ner till ostrogoternas kung Theoderic den store i Ravenna. Ostrogoterna var även de komna från denna vår norra del av världen, kända sedan slutet av 200-talet.

Denne Rodulf som jämte Berig var den förste från Skandinavien att nämnas vid namn kan mycket väl ha varit den som försåg kung Theoderic med de uppgifter om de skandinaviska folken som sedan Jordanes satte på pränt. Somliga vill mena att Rodulf är samme man som den Rådulf som nämns på Rökstenen i Östergötland.

Ranrike omfattade ett område som sträckte sig från Uddevalla och upp till Idefjorden och Svinesund, söder om Ranrike låg Älvsyssel. Ranrike sägs ha haft sitt ting i Hornbore vid Hamburgsund, invid där som Hornbore vikingaby är belägen. Se också gravfälten Dårskilds högar och Greby gravfält, och läs om svärdsknappen från Hög Edsten.


Svinesund i Idefjorden, med Norge till vänster och Ranrike (Sverige) till höger,
bortom kröken längst bort ligger Halden.