Lekåsa
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Där som spiran på den sentida kyrkan idag sträcker sig uppåt kunde man
från Ingatorp fordom se röken från offereldarna stiga mot himlen
yn Lekåsa är belägen alldeles invid E 20 ett par mil norr om Vårgårda, mellan Barne-Åsaka och Bitterna. I söder tronar såväl Häradsberget
som Skaraberget varav det senare sägs bära lämningar av en borg eller skans - se nedan.

Namnet Lekåsa menas vara sprunget ur de lekar som man under hedendomen utövade i samband med att man hyllade sina gudar, kanske var det ett mandomsprov man utförde där man ville visa att man var deras gunst värdig.

Lekåsa kyrka var en gång moderkyrka och förmenas ha varit "grundad på lämningarne af något hedniskt tempel, lärer tillika med Åsaka och Essunga kyrkor vara mycket gammal", som Lindskog skrev. Alla dessa tre kyrkor är idag tyvärr ersatta av kyrkor byggda under 1800-talet.

En ättestupa skall enligt traditionen ha varit belägen vid södra bergen av Lekåsa utmark och en offerplats på bergen öster om om kyrkan. På Månsagårdens ägor ca två km åt sydväst har det enligt traditionen stått en tidig kyrka där man skall ha funnit ben och en sten med inskriptionen Olof. Invid Nossans östra strand cirka 500 m väster om Lekåsa by ligger Bosgården, en av Västergötland många bosgårdar.

 

Tillbaka

Järnåldersgravfältet i Bragnum

Lekåsa hembygdsgård är belägen på ett järnåldersgravfält. Att alla de nio stenar som är resta runt huset står på sin ursprungliga plats är väl inte troligt, men åtminstone tre bör ha funnits här i början av 1800-talet då dom omnämndes av Lindskog - fast då var dom sju till antalet, troligen har två av dom knäckts. Resterande fyra stenar finner man inne i de djupa snåren vid sidan av huset där dom, mer troligt, står på sin mer än 1000 år gamla plats, helt täckta av grönska.Två av fyra stolta stenar som står gömda inne i slyn..


...en tredje som är över tre meter hög...

...och denna vid huset - kan vara en runsten...

 

 

Tillbaka

Skaraberget


Ovan denna närmare tio m höga och branta bergvägg samlades invånarna i orostider

"På ett högt berg, Skaraberget kalladt, i Bragnums ängar, synas lämningar efter en gammal borg eller skans" skrev Lindskog. Här skall enligt traditionen kung Råne ha bott, se nedan.

Skaraberget har inte fått sitt namn efter staden Skara, för dit upp är det mer än fyra mil. Betydelsen av skara är 'nedskärning, sänka' och Skaraberget har en sänka på sin västra del, vars branta bergvägg utnyttjats till den försvarsanordning som skall ha funnits på bergets västra topp.

 

Tillbaka

Även på det berg som ligger strax sydväst om Skaraberget, utan namn på kartan, finns en märklig lämning. Det är en ca 30 meter lång och fyra till fem meter bred grävd fördjupning som löper i väst-östlig riktning.
Alldeles söder om försänkningen växer vattenälskande växter, påvisande att det finns god tillgång till vatten.


En ca 30 m lång försänkning på toppen av Skarabergets grannberg - är detta kanske lämningarna av en fornborg eller skans? I förgrunden en fyrkantig mjölkflaska som för längesedan tjänat ut.

 


Samma bergs östsida med intressanta terasser

 

 

Tillbaka

Ingatorp


Domarring i Ingatorp, Lekåsa

Strax öster om Skaraberget ligger Ingatorp med sin vackert belägna domarring. Alldeles bredvid ligger ytterligare ett antal stenar - kanske att här funnits ytterligare ringar eller möjligen grunden till ett hus då flera av stenarna ligger i rad - tankarna söker sig mot Amundtorp på Billingen.

Enligt en tradition från Barne-Åsaka skall en kvinna vid namn Inga ha bott här. Om henne skall kung Råne från Skaraberget och Virkel från Virkelsborg ha kämpat, med Virkel som segrare. Virkelsborg låg tre kilometer öster om Ingatorp, i Bitterna socken.Man får se mycket vackert när man letar fornminnen i markerna - bild från Ingatorp

 

 


En "katedral" vid Skaraberget