Barne-Åsaka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kung Ranes sten - Vg 123

riuiþr reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god ung man

ästan stående uppe på vägen som löper mellan Barne-Åsaka och Fåglum tronar en runsten - något som inte är gott att veta
eftersom dess runrader finns på sidan som är vänd bort från vägbanan.
Platsen för stenen tillsammans med ett gravfält med bautastenar på andra sidan vägen skall enligt Torin för länge sedan ha kallats för Runebacken, och stenen själv för kung Ranes sten. Troligen står den på sin ursprungliga plats här vid Västergården. Rane är ett gammalt namn på Oden - i Flistad finns enligt traditionen kung Ranes hög och i Skalunda vid Vänern finns hans skatt...

Om stenen ovan finns flera traditioner, varav en förtäljer att den skall ha blivit rest av Inga i Ingatorp i Lekåsa över hennes älskade Kung Råne på Skaraberget i Lekåsa efter att denne stupat i en kamp om henne mot rivalen Virkel på Virkelsborg i Västerbitterna. Ingen bör passera denna sten utan att lyfta huvudbonaden.

Lindskog förmäler att det nordväst om Åsaka skall finnas "en hop långa stenar tätt vid hvarandre upreste", der de gamle förmenas haft Tingsställe". Återstår att utröna huruvida dessa finns kvar.
Det fornnordiska verbet ásaka lär betyda anklaga. Kanske var varje Åsaka någon slags tingsplats? Från Essunga i nordväst kom lagman Öndær, en av Västergötlands tidigaste lagmän.

Längre fram i tid låg Barne härads tingsplats i Tingsstaden söder om Naum.

 

Tillbaka

Runsten Vg 122


Stenen från Abrahamstorp står idag invid
Hornborgasjöns södra strand


Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman.
Gud hjälpe hans själ och den heliga Sankta Maria


Ännu en sten har funnits vid gården Abrahamstorp ett par km nordväst om Barne-Åsaka, men hämtades till Dagsnäs av den fornintresserade Pehr Tham år 1792. Hypotetiskt kan man nog tolka inskriften som att de båda handelsmännen Björn och Tjod från Barne-Åsaka tillsammans for västerut, men att Tjod inte kom tillbaka med livet i behåll. Se sidan om vikingarna.

Följer man Nossan nedströms mot dess utlopp i Vänern så hamnar man i Åse härad där två andra bolagsmän omnämns på en runsten i Ås kyrkas vägg. Ytterligar bolagsmän omtalas på en sten i Åsarp i Ätradalen.

 

Tillbaka

Kyrkan i Barne-Åsaka var enligt samme Lindskog byggd på lämningarna av ett hedniskt tempel. Kyrkan var försedd med ett lågt torn och "en stor och vacker klåcka, är reparerad och i öster tillbyggd 1762. År 1796 målades kyrkan och är tämligen vacker". Vid mitten av 1800-talet ersattes den av en ny kyrkobyggnad.

 


I dungen bakom denna bautasten ligger ett gammalt gravfält, använt som grustäkt
men ännu innehållande några resta stenar, och rakt bakom stenen
på bilden ovan, med dungen emellan, tronar kung Ranes sten

 

 


En gång med möda rest, idag av grönska dold

 

Andra Åsaka:

Kållands Åsaka | Skånings Åsaka | Ullene Åsaka | Vartofta Åsaka | Väne Åsaka