Naum
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den ljust gula träkyrkan i Naum är byggd 1892

aum som ligger strax söder om Vara skrevs på 1380-talet som Naweem och som Nauem år 1407, i Barne härad. Om Naums kyrka

finns följande noterat: "Naums timmerkyrka med trefasat kor riven 1892. Kyrkan var uppförs av ektimmer. Innertaket flakt. Allt som fordom var prydligt och kyrkligt, bildverk, altarskåp m.m. fingo de tillstånd att förstöra år 1811".

Tre km västerut ligger Södra Kedum och sex km norrut finner vi Ryda som båda har var sin runsten.

 


Riddarhjälm på en gravhäll vid kyrkan

 

 

Tillbaka

Guldhalsring vid Tingsstad och - sälskelett...

I Lund mellan kyrkan och Tingsstaden har man hittat en av de västgötska guldhalsringarna, denna vägande 436 gram. Dessutom har man funnit en guldten av okänd vikt, och på Jutagården öster om kyrkan en bronsnyckel från vikingatid. En jute var ju en dansk...

Fram till 1800-talet var Naum centralort i Barne härad, med ting och gästgiveri i Tingsstaden där även avrättningsplatsen var belägen.

I Svartemad i Grönelund har man funnit ett komplett skelett efter en "storsäl" eller Grönlandssäl i samband med lerupptagning år 1904...!

 

Index över kyrkorna

Karta över området

 

Halvås