Södra Kedum
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Södra Kedums kyrka från 1889 med utanpåliggande trapphus på tornets östra sida,
kyrkan ligger vänd med tornet åt NNO istället för åt väster som är det vanliga

ödra Kedum är beläget SO om Vara och tre km väster om Naum där Tingsstaden för Barne härad låg. År 1431 skrevs Södra Kedum som
Barknakidhem medan Norra Kedum vid Vänern skrevs som Kythem år 1291.

I Bebyggelseregistret står bl.a. följande att läsa:
"1881 beslutade kyrkostämman i Södra Kedum om nybyggnation av kyrka. Sammanbyggnad med Ryda och Naum hade sedan 1790-talet dryftats men alltid fallit på böndernas motstånd mot dessa idéer hos några "herremän". Nu förelåg istället en villkorad donation till nybygge
".

"Den 1889 resta kyrkan uppvisar ett i stiftet ovanligt exempel på materialrealism med drag av nygotik. För ritningarna svarade Isak Gustaf Clason, vilken bl.a. låtit sig inspireras av mellansvensk tegelgotik i de rikt utformade trappgavlarna. Väggarnas nedre hälft uppvisar råa gråstensytor och ger därmed kyrkan tyngd och förankring. Till effekten bidrar långsidornas högt placerade trefönstergrupper. Efter en brand återställdes kyrkan 1920, varvid nuvarande gjutjärnsfönster och portar tillkom. På ena långsidan sitter tre 1700-talshällar, varav en porträttgravsten. Den helgjutna nationalromantiska interiören härrör helt från 1920".

 


Kedums gamla kyrka avbildad av en okänd tecknare

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Drengen Ulvs sten i Södra Kedum


Vg 125


Björn gjorde detta minnesmärke efter Ulv, sin broder.
Han var den bäste drengen i …


Drengstenen påträffades i den gamla kyrkans södra vägg på 1860-talet och restes sedan på den forna klockstapelns plats, troligen i samband med arbetet med den nya gudsboningen år 1889.

I kyrkbyn har man funnit tre guldtenar som anses vara från äldre järnåldern.

 

Karta över området

 

Källor:
Bebyggelseregistret