Ryda
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ryda kyrka från 1799 med sin runsten
stående i vinkeln mellan tornet och långhuset
en tidigast kända kyrkan i Ryda (riudh 1391) sägs ha varit en träkyrka vilken året 1270 ersattes av en stenkyrka med absid.
Om Ryda kyrka berättade Lindskog att "Moderkyrkan Ryda, belägen 3 1/2 mil från Skara och Lidköping, är 1799 och följ. åren nybyggd, vacker, prydlig och nybyggd. Klåckorne äro flyttade i den med Kyrkan förenade tornbyggnaden. Gamla kyrkan bofällig, mörk och trång, var byggd 1270 af Algot Brynolfsson, Westgötah-Lagman".

Som källa till detta angav han Gabriel Tidgrens (1743-1788) Westgöta Historia där han f.ö. hämtade mycket av det som hamnade i hans bok Försök till en korrt beskrifning om Skara stift.


Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Tokes sten


Vg 124 - stenen påträffades i sakristians vägg år 1919


Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader

 

I Halvås i Ryda har man påträffat en kraftig fingerring av guld från folkvandringstid. Några km norrut ligger kungarnas Levene och i öster finner man lagman Eskils Long.


Karta över området


Källor:
P E Lindskog
Bebyggelseregistret
Västra Götalands runstenar