Skalunda
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Skalunda kyrka från slutet av 1140-talet
id 1200-talets slut omnämndes Skalandä bo, ett av Västergötlands åtta bon. Socknen själv nämndes år 1397. Skalunda kyrkas långhus
är ursprungligt och har daterats till slutet av 1140-talet. Kyrkan har en "normandisk sydportal" medan västportalen i långhuset kallas Dalbodörren och har sin egen historia. Nicolai Haquini Pictoris de Wastenis fullbordade år 1466 målningen av bl.a. apostlarna som finns i korvalven.

Tillbaka


I kyrkan har två runstenar varit inmurade framme i koret

Kyrkan har uppförts strax invid den berömda Skalundahögen bredvid vilken det även finns en domarring, och under medeltiden låg här kungsgården för Skalunda bo. Norrut ligger Lagmanstorp och i söder Lagmansgården. Detta sammantaget vittnar om att Skalunda har varit en mycket viktig plats.


En vacker liljesten ovanför vapenhusets dörr

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Runstenarna från kyrkan


Vg 45 har varit inmurad vid koret,
namnen är inte kända från andra runstenar


Hragli och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader

 

Tillbaka


Vg 44 har legat som golvsten framme vid altaret


… reste stenen efter sina söner, sven …

 


Stenarna har placerats på en förhöjning invid kyrkan som visade sig vara en gravhög "vid pass 20 alnars diameter". Då de skulle resas fann man"ett jordfyldt kummel, hwari påträffades kol, aska och brända ben".

 

 

Tillbaka

Skalundahögen


Skalundahögen menas ha tillkommit på 600-talet, den är dock inte arkeologiskt undersökt

Den berömda Skalundahögen på Kålland med sina 65 m i diameter och sju meter på höjden är Västergötlands största gravhög, möjligen tillkommen på 600-talet. Från toppen har man en god utblick ut över bl.a. Främmestadfjorden i Dalbosjön, Vänerns västra del. Vid den tid då här inte fanns några träd som skymde kunde man se Kinnekulles silhuett borta i öster.

Många sägner har knutits till kungshögen i Skalunda, så fantasieggande att greve Claes Ekeblad till Lindholmen år 1761 beslöt sig för att göra en "long gräfning", men då man träffade på "en stor stenhop" avbröts försöket.
Vad är det som härskargraven i Skalunda gömmer i sitt inre? Är det kanske självaste Beowulf som fått sin sista vila där, "i en stor gravhög med drakens skatter, överblickande havet"?

Nedanför högen finns bl.a. en domarring om sju stenar, tio m i diameter.


Skalundahögen sedd från nordväst, till vänster en domarring
och närmast en ständigt vattenbärande källa

Väster om Skalunda ligger Hindens rev som pekar rakt på Hjortens udde borta på Dal. Det har föreslagits att denna Hjortens udde i fjärran var belägen inte lång ifrån där som Beowulf skall ha uppsökt och bränt danernas kungsgård Hjorthall, deras mest omtalade gård som låg nära en klippig sjöstrand vid det vatten som Beowulf brukade segla över.

I Värmland drygt sex mil rakt norrut från Skalunda rinner Byälven ut i Dalbosjön, vattenleden upp mot Norge där det bl.a. finns tre stora gravhögar och ett flertal fornborgar.

 

Tillbaka

Kung Skjolms hög
(eller Hjalmgunnars hög på Hindarfjället...)


Kung Skjolms hög

Denna hög som idag kallas för kung Skjolms hög eller Lillhögen är betydligt mindre än Skalundahögen, men är ändå en storhög med sina 25 m diameter.

Högen är belägen 400 meter SO om kyrkan, och däremellan har det funnits en gård som lämnat efter sig ett 2-4 dm tjockt asklager och skörbränd sten. Ovanpå detta lager har man påträffat järnspik och en sländtrissa m.m.

P E Lindskog: "En annan hög synes vid Skalunda, hvarpå fordom varit några upreste stenar. Här har varit ett gammalt Tingsställe eller Domsäte, ända till början af 1600-talet. Denna hög kallas KONG SKJORMS HÖG, och äro här många Jorde- och Faste-Bref utfärdade, som ännu i dag kunna upvisas. Skog saknas här nästan alldeles".

Förutom de resta stenarna som Lindskog nämner har här också enligt Rannsakningarna funnits flera högar, idag är alltsammans borta.

Sigrdriva

Carl-Otto Fast funderade över om det kan vara här som Hjalmgunnar har fått sin grav, en kung som omnämns för att ha blivit dödad av valkyrian Sigrdriva, omskrivet i Sången om Sigrdriva i den äldre Eddan.

För striden hade stått uppe på Hindarfjället, och här i Skalunda befinner man sig på en höjd, ett fjäll, rakt ovanför Hindens rev...

 

Karta Kinneviken

Karta södra Dalbosjön
(med Hindens rev och Hjortens udde)


Källor:
Ordinis Helenium
Skylt vid Skalundahögen
Västra Götalands Runstenar
FMIS